Bont voor Dieren

18 december 2012 was een historische dag voor alle nertsen in Nederland. Het nertsenfokverbod werd aangenomen door het Nederlandse parlement. De laatste tak van de bontindustrie in Nederland verdwijnt voorgoed in 2024. Helaas werd dit alles teniet gedaan door de rechtszaak die de federatie van edelpelsdierhouders in 2014 is gestart inzake de compensatie voor de nertsenhouders. De Nederlandse Staat is direct in hoger beroep gegaan. De uitspraak van het hoger beroep was op 10 november 2015. De rechter concludeerde dat het algemeen belang zwaarder weegt dan het economisch belang van enkele nertsenfokkers. Hierna zijn de nertsenfokkers in cassatie gegaan tegen het nertsenfokverbod. De rechter heeft hierover op 16 december 2016 zijn uitspraak gedaan. Tot grote opluchting van Bont voor Dieren en de Dierenbescherming hebben de zes miljoen nertsen in Nederland gewonnen! De uitspraak betekent het definitieve einde van de bontindustrie in Nederland: het nertsenfokverbod is weer van kracht, waar het eerder door de rechter van tafel was geveegd. De laatste tak van de bontindustrie in Nederland verdwijnt voorgoed in 2024. De nertsenhouders zijn in 2017 nog naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gegaan, maar de zaak werd niet ontvankelijk verklaard. Het verbod is daarmee onherroepelijk geworden.

Door het nertsenfokverbod mogen nertsenhouders hun bedrijf niet meer uitbreiden. Ook mogen er geen nieuwe bedrijven worden opgestart. De afgelopen jaren hebben nertsenfokkers hun bedrijf illegaal uitgebreid. Wij ondernemen hier actie tegen. ook stellen we dierenleed op fokkerijen aan de kaak.

In het verleden hebben we veel ervaring opgedaan met juridische procedures en talloze zaken gewonnen. De bouw van fokkerijen hebben wij hierdoor kunnen stoppen. Voor het voeren van procedures hebben we ook uw hulp nodig. Is er een nertsenhouder die aan het uitbreiden is in uw buurt? Meld dit dan bij Bont voor Dieren door te mailen naar info@bontvoordieren.nl en stuurt u ons indien mogelijk stukken na zoals vergunningen en/of publicaties.