Bont voor Dieren

Jaarlijks worden in Nederland grote aantallen muskusratten gedood. Zo werden er alleen al in 2009 155.000 muskusratten gedood, omdat ze schade zouden veroorzaken aan dijken en oevers. Bij het doden worden vallen gebruikt waarin de muskusrat na een minutenlange doodsstrijd verdrinkt. Ook sterven jaarlijks duizenden andere dieren in de vallen, waaronder eenden, waterhoentjes en vissen.

De noodzaak van het doden van muskusratten om schade te voorkomen is nooit wetenschappelijk bewezen. Zo staat niet vast dat er een relatie is tussen het aantal muskusratten en de hoeveelheid schade aan dijken en oevers. Ook bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor de aanname dat het stoppen met doden van muskusratten zou leiden tot een explosieve groei van het aantal muskusratten. Naast het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van het nut van muskusrattenbestrijding, zijn de kosten ook nog eens erg hoog: 34 miljoen euro per jaar. Dat is 219 euro per muskusrat.

In het rapport ‘Op alternatieve wijze schade voorkomen’ laten Bont voor Dieren, de Dierenbescherming en de Faunabescherming zien dat dijken aangepast kunnen worden waardoor muskusratten en andere gravers niet meer kunnen graven. Verder worden mogelijkheden beschreven om de kwaliteit van oevers en dijken in de gaten te houden, bijvoorbeeld met sensoren.

Het rapport toont aan dat het jaarlijks doden van duizenden dieren nutteloos, wreed en onacceptabel is.

Bont voor Dieren stelt samen met de Dierenbescherming en de Faunabescherming voor eerst de bepleite alternatieven toe te passen in een reeks landelijke veldproeven. In de risicogebieden, die kwetsbaar zijn voor overstromingen, moeten de dijken en oevers worden aangepast. In gebieden zonder risico, zoals natuurgebieden, hoeft helemaal niet meer te worden gedood.


Het rapport kan je hier downloaden.