Bont voor Dieren

Hieronder vind je de belangrijkste officiële documenten over de totstandkoming van het nertsenfokverbod in 2012. Nederland telt momenteel circa 128 nertsenfokkerijen met z’n 1400 werknemers. De jaarlijkse omzet bedraagt circa 300 miljoen euro per jaar. Per jaar worden er bijna 6 miljoen nertsen vergast.


In 2017 bepaalde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het nertsenfokverbod definitief is (10-10-2017).


Hier kunt u de wettekst van het nertsenfokverbod lezen en de bijbehorende memorie van toelichting (04-01-2013).
In English: Fur Farming Prohibition Act and Explanatory Memorandum.


Een historisch moment; de stemming over het nertsenfokverbod in de Eerste Kamer. Stemming Wet verbod pelsdierhouderij Eerste Kamer (17-12-2012).


De brief met advies Raad van State aan de Tweede Kamer inzake het wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij (10-02-2012).


CE Delft komt met een notitie die ingaat op de verschillende uitkomsten van studies die naar de economische kosten van een mogelijk nertsenfokverbod hebben gekeken (01-06-2009).


Extern juridisch advies over het wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij (08-04-2009).


Onderzoeksbureau CE Delft maakt een peer review van het LEI-rapport (16-12-2008).


Het BOR brengt op verzoek van de Tweede Kamer een verificatie uit van het LEI-rapport (10-12-2008).


LEI Wageningen UR komt met een rapport over de sanering van de nertsenhouderij (19-11-2008).


Bont voor Dieren informeert en onderzoekt. Hier is een onderzoek gebruikt als bijlage bij een Kamerstuk inzake het nertsenfokverbod. Bijlage Kamerstuk wetsvoorstel (02-09-2008).


Juridisch advies Van Den Biesen Boesveld advocaten op wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij (26-03-2008).


Na de eerste initiatiefwet zijn er diverse wijzigingen aangebracht. Dit wetsvoorstel bevat een voorstel voor een andere overgangsregeling. Wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij (21-01-2008).


Gewijzigd wetsvoorstel naar aanleiding van het advies van de Raad van State (21-01-2008).


Het Kamerlid van Velzen heeft een wetsvoorstel ingediend naar aanleiding van de motie-Swildens-Rozendaal c.s. uit 1999. Voorstel van het lid Van Velzen houdende een verbod op de pelsdierhouderij (10-10-2006).


Onderzoek voor J. van Noord; De gevolgen van bedrijfsmatig houden van nertsen in Nederland (20-11-1999).


Niks missen?

Wil je weten wat er speelt in de bontindustrie en wat we bereiken? Schrijf je dan in voor onze 
e-mailnieuwsbrief en ontvang elke maand het laatste nieuws.