Bont voor Dieren

De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE) heeft een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat aangespannen als reactie op de wet verbod pelsdierhouderij dit op 15 januari 2013 in werking trad. De wet is tijdelijk opgeschort omdat de rechter oordeelde dat er geen sprake is van een vergoeding. De compensatieregeling die onderdeel uitmaakt van de wet verbod pelsdierhouderij, was nog niet definitief en is dus niet meegenomen in de rechtszaak. Een financiële compensatie wordt namelijk gezien als staatssteun. Dit moest eerst worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

De schriftelijke procedure voor het hoger beroep is inmiddels afgerond en de zitting vond plaats op 3 september in Den Haag. De uitspraak van het hoger beroep was op 10 november 2015. Tot grote opluchting van Bont voor Dieren en de Dierenbescherming wonnen de zes miljoen nertsen in Nederland. De rechter concludeerde dat het algemeen belang zwaarder weegt dan het economisch belang van enkele nertsenfokkers. De uitspraak betekende het definitieve einde van de bontindustrie in Nederland: het nertsenfokverbod is weer van kracht.

Onlangs zijn nertsenfokkers in cassatie gegaan tegen het nertsenfokverbod. De rechter spreekt in de loop van dit jaar uit of het verbod gehandhaafd blijft.


Wij hebben het vonnis inzake de aangespannen rechtszaak tegen de Nederlandse Staat voor u toegelicht. Uitleg vonnis Rechtszaak inzake het nertsenfokverbod (27-05-2015)


Lees hier de reactie Bont voor Dieren op de uitspraak van de rechter inzake de rechtszaak tegen het nertsenfokverbod.  (21 mei 2014)


Er is een Kamerbrief opgesteld over de juridische betekenis van de uitspraak in de rechtszaak die de federatie van edelpelsdierhouders (NFE) tegen de Staat heeft aangespannen. Uitspraak rechtbank Den Haag wet verbod pelsdierhouderij (21-05-2014)


Uitspraak rechtszaak Ned. Fed. Edelpelsdierhouders versus de Ned. Staat.

De rechtbank oordeelt dat vanaf 15 januari 2013 sprake is van regulering van eigendom van de pelsdierhouders en per 1 januari 2024 sprake zal zijn van een zeer zware vorm van regulering van hun eigendom Op dit moment kan niet worden vastgesteld dat vergoeding is/zal worden geboden. De rechtbank heeft de Wet verbod pelsdierhouderij daarom buiten werking gesteld.