Bont voor Dieren

In de zomer van 2019 is Bont voor Dieren een meldpunt Nertsenfokkerij en Transport gestart. Wij maakten ons ernstig zorgen over het welzijn van de nertsen op de fokkerijen en gedurende de transporten. Wij kregen verontrustende berichten binnen over dierenleed op de fokkerijen en tijdens transport.

Door het naderende fokverbod was de kans groot dat de nertsenhouders niet meer wilden investeren en waren wij bang dat condities voor de nertsen alleen nog maar verder zouden verslechteren. Burgers konden bij ons melding doen van overtredingen, zodat wij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit konden inschakelen voor uitvoering van controle op het betreffende bedrijf.

Het was officieel tot 1 januari 2024 toegestaan om nertsen in Nederland te fokken voor hun bont, maar vanwege het coronavirus moet de bontindustrie per 1 maart 2021 al stoppen (in de praktijk is dit sinds 8 december 2020 een feit). Ook is er een vervoersverbod voor nertsen ingevoerd, waardoor de dieren niet naar het buitenland kunnen. Om deze reden hebben wij ons meldpunt kunnen sluiten!

Help jij ons mee de vreselijke bontindustrie te stoppen? Doneer vandaag nog, de dieren zijn je dankbaar.