Bont voor Dieren

Bont voor Dieren heeft een lespakket ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool. Het pakket bestaat uit een handleiding voor de leerkracht en een informatie- en werkboek voor de leerlingen.

Het doel is het overbrengen van kennis over de herkomst en productie van bont. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennis hebben over bont, omdat er nog steeds veel bont wordt gedragen. Het lespakket sluit aan bij twee kerndoelen voor het basisonderwijs. Het betreft doelen binnen het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld. Door kennis te vergaren over bontproductie en dit mee te laten wegen in hun aankoopbeslissingen kunnen leerlingen zich ontwikkelen als bewuste consumenten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het met zorg omgaan met het milieu.