Ga naar de inhoud

Algemeen bestuurslid

Bont voor Dieren
Bont voor Dieren zet zich in voor de bescherming van dieren tegen de bontindustrie. We zijn van mening dat je dieren niet mag doden voor hun vacht. Door het geven van voorlichting, het voeren van publieks- en mediacampagnes en door (Europese) politieke lobby willen we bereiken dat er geen dieren meer gefokt of bejaagd worden voor bont. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Het team bestaat uit zes betaalde krachten en daarnaast uit een grote groep vrijwilligers.

Functieomschrijving
Beleidsbepalende taak: Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel en inhoudelijk beleid op hoofdlijnen. Dit betekent het vaststellen van de begroting en jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag. Het bestuur stelt de meerjaren doelstellingen en de te voeren strategie van Bont voor Dieren vast. De voorbereiding en de uitvoering van het beleid zijn toegekend aan de directie.

Voorwaardenscheppende taak: Het bestuur schept de voorwaarden en de faciliteiten zodat de organisatie haar werk kan verrichten en de continuïteit van Bont voor Dieren is gewaarborgd. Het kan een rol spelen in het creëren van (politiek) draagvlak en financiële mogelijkheden. Ook vervult het bestuur een klankbordfunctie voor de directeur.

Samenstelling bestuur
Momenteel zijn vier bestuursleden actief. Uit zijn midden benoemt het bestuur zelf een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het bestuur vergadert circa zes keer per jaar in de avond en organiseert 1 maal per jaar een beleidsdag. Afhankelijk van de taak kan incidenteel meer tijd nodig zijn.

Profiel
Als bestuurslid heb je affiniteit met dieren, ben je maatschappelijk betrokken en communicatief vaardig. Je werkt goed samen in een professionele organisatie van betaalde medewerkers en vrijwilligers. Bij voorkeur heb je daarnaast bestuurlijke ervaring en neem je een relevant netwerk mee. Een achtergrond in en/of kennis op het gebied van dierenwelzijn, relevante juridische vraagstukken, of (Europese) lobby zou een goede aanvulling van het huidige bestuur vormen.

We bieden een afwisselende functie in een team met betrokken en vanuit diverse geledingen in de maatschappij opererende bestuursleden in een dynamische en diervriendelijke werkomgeving. Hoewel de functie onbezoldigd is, bieden we vergoeding van eventueel gemaakte kosten. De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid het bestuurslidmaatschap met nogmaals drie jaar te verlengen.

Sollicitatie
Is deze functie geknipt voor jou? Dan ontvangen we graag je sollicitatiebrief en cv. Je kunt je brief mailen naar s.schoenmakers@bontvoordieren.nl t.a.v. Jasper Blom (voorzitter). Voor meer informatie kun je kijken op onze website bontvoordieren.nl of contact opnemen via 020 – 676 66 00.

Delen via:

Kom in actie voor alle dieren die het slachtoffer zijn van de bontindustrie

0

dieren wereldwijd hebben jouw hulp nodig

HEB JE VRAGEN OVER DONEREN?

Is er iets niet duidelijk of wil je meer informatie? We zijn zowel via e-mail als telefonisch bereikbaar