Bont voor Dieren

In de dierenbieb staan best wel een aantal woorden waarvan wij denken dat je die mogelijk niet weet. Wij hebben daarom een lijstje met termen en begrippen gemaakt met daarachter de uitleg wat het betekent.

Biotoop het woord biotoop komt uit het latijn en is een samengesteld woord. Het woord bio betekent: Leven. Het woord Toop betekent: Plaats. Samengevat betekent het woord dus leefplaats. Toch omvat een biotoop meer dan alleen de woning van een dier of een plant. Het is meer de leefomgeving in de ruimere zin van het woord. Wanneer we de woonomgeving vernauwen dan komen we bij het woord habitat. Een habitat is ook een leefomgeving, maar dat kan bijvoorbeeld het grasland zijn binnen een biotoop.

Carnivoor wanneer een diersoort alleen vlees eet dan noemen wij ze carnivoor ofwel vleeseter.

Dierenwelzijn lichamelijke en geestelijke gezondheid en welbevinden van een dier; deze wordt wettelijk beschermd.

Domesticatie (van het Latijn domus, huis) is het proces waarmee de mens dieren en planten verandert zodat deze steeds meer aangepast raken aan het leven dichtbij en in dienst van de mens.

Donateur iemand die een organisatie steunt met geld

Ecosysteem een ecosysteem omvat alles dat bijdraagt aan het in stand houden van het leven er binnen. Een ecosysteem is niet alleen de samenleving van organismen (planten, dieren en micro-organismen) binnen een bepaalde leefomgeving. Het is vooral ook de uitwisseling tussen de organismen onderling en tussen het leven en de niet-levende omgeving: bodem, water en lucht.

Exoot een organisme dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt. Ingevoerde dieren zijn dus exoten.

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend.

Geslacht geeft aan welke dieren aan elkaar verwant zijn. De tijger en de leeuw hebben bijvoorbeeld allebei als geslacht Panthera wat aangeeft dat de twee verwant zijn.

Habitat is een leefomgeving van een dier.

Herbivoor wanneer een diersoort alleen planten eet dan noemen wij ze herbivoor ofwel planteneter.

Hiërarchie is de rangorde binnen een groep.

Klimaat het klimaat van een plaats of gebied is het gemiddelde weer. Meestal wordt het gemiddelde genomen over enkele tientallen jaren van temperatuur, vocht, luchtdruk, wind, bewolking en neerslag. Daarnaast wordt gekeken naar dagelijkse en jaarlijkse variaties en hoe vaak extremen voorkomen, zoals hittegolven en zware regen met wateroverlast of overstromingen. Soms worden ook aanverwante grootheden tot het klimaat gerekend, zoals de chemische samenstelling van de atmosfeer en de temperatuur van de diepe oceaan. De grens is moeilijk te trekken; om het klimaat te kunnen begrijpen moeten we eigenlijk het hele systeem aarde begrijpen.

Klimaatverandering verandering van het klimaat op de aarde als gevolg van natuurlijke oorzaken of door activiteiten van de mens.

Knaagdier is een dier wat veel knaagt. Alle knaagdieren zijn zoogdieren. De tanden van knaagdieren blijven als maar door groeien en daarom is het knagen ook erg belangrijk, om hun tanden af te slijpen. Knaagdieren zijn over het algemeen klein.

Krill is een verzamelterm voor garnaalachtige ongewervelde dieren die voornamelijk in de oceaan wonen.

Label is een etiket of merk. Je kan ze bijvoorbeeld aan de binnenkant van een t-shirt vinden.

Milieu onder milieu verstaan we het geheel van atmosfeer, bodem, water en geluiden die van invloed zijn op het welzijn van plant, dier en mens.

Omnivoor wanneer een diersoort zowel planten als vlees eet dan noemen wij ze omnivoor ofwel alleseter.

Ozon is een gas. 

Ozonlaag is een laag in de atmosfeer, tussen ongeveer 15 en 30 km hoogte.

Ozonvervuiling zie vervuiling

Parasieten zijn dieren die zich voeden ten koste van een ander dier. Zo eet de vlo het bloed van zijn gastheer, een ander dier. Als je ziet dat een hond of een kat veel en voortdurend krabt, mag je er bijna zeker van zijn dat er vlooien aan het werk zijn! Natuurlijk heeft de hond of kat dit niet graag!

Populatie is een hoeveelheid (groep) mensen (of dieren) die in een bepaald gebied leven en wonen.

Roofdier is een dier dat op jacht gaat naar prooi: kleinere en zwakkere dieren, of groter en langzamer. Deze dieren doden ze en eten ze op.

Solitair betekent dat een dier of mens alleen leeft. Veel roofdieren zijn solitair.

Territorium is een bepaald grondgebied dat bij een dier, iets of iemand hoort, of de baas is. Het territorium van Nederland is bijvoorbeeld al het grondgebied dat bij het land Nederland hoort.

Verzuring betekent letterlijk ‘het zuurder worden van iets’, maar wordt gebruikt in het kader van milieuvervuiling.

Vervuiling er zijn verschillende soorten vervuiling. Bijvoorbeeld troep op de grond zoals snoeppapiertjes, flesjes, blikjes. Maar met vervuiling wordt ook de lucht-, bodem en watervervuiling bedoeld. Vervuiling komt (voornamelijk) van mensen, maar we worden er zelf ziek van. De ozonlaag wordt dunner en we moeten meer oppassen voor de zon. Vervuiling stinkt ook heel erg. Als we een mooie aarde willen moeten we stoppen met ze te vervuilen!

Vinpotigen zijn zeeroofdieren. Zij vallen onder de zoogdieren die in zee leven. Ze jagen vooral op vissen. Verspreid over de hele wereld leven veel verschillende soorten zeeroofdieren.

Vrijwilliger iemand die nuttig werk doet zonder ervoor betaald te krijgen.

Waterverbuik het totaal verbruik van water door huishoudens, industriële bedrijven en landbouw gedeeld door het aantal inwoners van een gebied.

Zoogdieren zijn dieren die worden geboren uit de buik van zijn of haar moeder (levend barend – dus geen eieren leggend). Daarna wordt het zoogdier door de moeder gezoogd met melk. Daar komt de naam vandaan. Het zoogdier kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

  • Hebben een geraamte (skelet)
  • Hebben longen om te ademen
  • Zijn warmbloedig
  • Voeden hun jongen met melk uit hun eigen lichaam
  • Hebben meestal haar
  • Zijn meestal levendbarend
  • Zijn vaak intelligenter dan reptielen en vogels
  • Hebben oren (hoewel je die bij bijvoorbeeld de zeehond niet kunt zien)
  • Leven meestal op het land
Niks missen?

Wil je weten wat er speelt in de bontindustrie en wat we bereiken? Schrijf je dan in voor onze 
e-mailnieuwsbrief en ontvang elke maand het laatste nieuws.