Bont voor Dieren

27 mei 2019 – Bont voor Dieren heeft sinds haar oprichting veel kennis en ervaring opgebouwd. Deze zetten we nu in om weer andere landen en organisaties te helpen om ook campagnes en uiteindelijk bontfokverboden te kunnen realiseren. Zoals bij MSZEL, de Hongaarse Anti-Bont Liga.

Veel dierenbeschermingsorganisaties in Oost-Europa staan nog in de kinderschoenen, bestaan grotendeels uit vrijwilligers en er is chronisch gebrek aan fondsen. Maar ook zij zijn enthousiast en vastberaden om ook in hun landen de bontindustrie te beëindigen. En niet zonder succes: steeds meer Oost-Europese landen, zoals Kroatië en Slovenië, hebben sinds een paar jaar een bontfokverbod.

MSZEL (Maygar Szörmeellenes Liga), de Hongaarse Anti-Bont Liga, bestaat compleet uit jonge vrijwilligers die naast hun studie of baan acties organiseren en politiek lobbyen. Desondanks heeft MSZEL al verschillende ludieke acties georganiseerd. MSZEL is ook lid van de Fur Free Alliance.

Bont voor Dieren heeft MSZEL een financiële bijdrage van € 500,- toegekend voor een opvallende anti-bont campagne in het najaar van 2019. “Voor Nederlandse begrippen is € 500,- een relatief klein bedrag voor een campagne,” aldus Natalie Wanga, directeur van Bont voor Dieren. “Maar in Hongarije kan men een flitsende nationale campagne van financieren met een groot publiek én politiek bereik. We hebben hun projectplan samen goed doorgenomen en wat er in dit najaar komt is echt uniek voor Hongarije. Meer kan ik op dit moment niet delen zodat we even spannend kunnen houden.”

Ervin Nagy, voorzitter van MSZEL: “De Hongaarse Anti-Bont Liga is dankbaar voor deze donatie van Bont voor Dieren voor onze campagne die eind 2019 van start gaat. Onze beweging heeft extra waardering voor het feit dat Bont voor Dieren de allereerste organisatie is die ons met een bijdrage ondersteunt. Er valt in ons land nog veel terrein te winnen tegen de bontindustrie.”