Bont voor Dieren

Wist je dat je ons werk structureel kunt steunen door middel van een schenking? Je kunt schenken met een aantrekkelijk belastingvoordeel en je hebt de mogelijkheid om de schenking notarieel vast te leggen of om de schenking vast te leggen zonder tussenkomst van een notaris. Door jouw schenking kan Bont voor Dieren ook op de lange termijn campagnes opzetten en uitvoeren. Schenkingen die worden vastgelegd via een akte zijn altijd aftrekbaar. Er geldt geen minimum en maximum bedrag dat je kunt aftrekken, zoals bij gewone giften.

Onderhandse akte
Deze overeenkomst voor de onderhandse acte kun je downloaden door op onderstaande button te klikken. Vervolgens stuur je de overeenkomst digitaal of per post naar ons op. Wij sturen een getekend exemplaar retour. Deze akte geldt voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar.

De notariële akte
Een notariële akte leg je vast voor een periode van minimaal vijf jaar. In deze akte staat dat je jaarlijks een vast bedrag aan Bont voor Dieren schenkt. Het opmaken van een notariële akte is heel eenvoudig. Je kunt via onderstaande button een formulier invullen. Bont voor Dieren neemt de notariële kosten op zich bij een minimumschenking van €150,-. Na het invullen van het formulier ontvang je direct per e-mail een volmacht ter ondertekening en een conceptakte. Zodra je de volmacht ondertekent en met een kopie van jouw legitimatiebewijs opstuurt, maakt de notaris een akte op. Het formulier kun je opsturen naar Schenkservice, de contactinformatie is vermeld in het hiernaast te downloaden formulier.

Schenken en belasting
Jouw gift is volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Afhankelijk van jouw inkomen en leeftijd ontvang je dus een bepaald percentage van het jaarlijkse uitgekeerde bedrag terug van de Belastingdienst. Via de schenkcalculator kun je berekenen wat jouw fiscale voordeel is als je wilt schenken. Elke schenking is persoonlijk en het is belangrijk dat jouw schenking correct wordt afgehandeld. Bel voor meer informatie met ons via het telefoonnummer 020 676 66 00 of stuur een e-mail.