Bont voor Dieren

Wist u dat u ons werk structureel kunt steunen middels een schenking? U kunt schenken met een zeer aantrekkelijk belastingvoordeel en u heeft de mogelijkheid om de schenking notarieel vast te leggen, of om de schenking vast te leggen zonder tussenkomst van een notaris. Door uw schenking kan Bont voor Dieren ook op de lange termijn campagnes opzetten en uitvoeren. Schenkingen die worden vastgelegd via een akte zijn altijd aftrekbaar. Er geldt dus geen minimum en maximum bedrag dat u kunt aftrekken, zoals bij gewone giften.

De notariële akte

Een notariële akte legt u vast voor een periode van minimaal vijf jaar. In deze akte staat dat u jaarlijks een vast bedrag aan Bont voor Dieren schenkt. Het opmaken van een notariële akte is heel eenvoudig. U kunt via onderstaande button een formulier invullen. Bont voor Dieren neemt de notariële kosten op zich bij een minimumschenking van €150,-. Na het invullen van het formulier ontvangt u direct per e-mail een volmacht ter ondertekening en een conceptakte. Zodra u de volmacht ondertekent en met een kopie van uw legitimatiebewijs opstuurt, maakt de notaris een akte op. Het formulier kunt u opsturen naar Schenkservice, de contactinformatie is vermeld in het hieronder te downloaden formulier.

notariele-schenking-button-voor-tracking1

Onderhandse akte

Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een schenking op te stellen zonder een akte op te maken bij de notaris. Deze overeenkomst kunt u downloaden door op onderstaande button te klikken. Vervolgens stuurt u de overeenkomst digitaal of in tweevoud per post naar ons op. Wij sturen u een getekend exemplaar retour. Deze akte geldt voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar.

onderhandse-akte-button-voor-tracking

Schenken en belasting

Uw gift is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.  Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u dus een bepaald percentage van het jaarlijkse uitgekeerde bedrag terug van de Belastingdienst. Via de schenkcalculator kunt u berekenen wat uw fiscale voordeel is als u (onderhands) wilt schenken. Elke schenking is persoonlijk en het is belangrijk dat uw schenking correct wordt afgehandeld. Belt u hiervoor met ons via het telefoonnummer 020 676 66 00 of stuur een e-mail.

Niks missen?

Wil je weten wat er speelt in de bontindustrie en wat we bereiken? Schrijf je dan in voor onze 
e-mailnieuwsbrief en ontvang elke maand het laatste nieuws.