Privacyverklaring – Bont voor Dieren
Bont voor Dieren

Bont voor Dieren onderschrijft de groeiende behoefte van burgers om regie te hebben over hun persoonsgegevens en de communicatie die zij ontvangen. De persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, e-mail nieuwsbriefabonnees en donateurs worden dan ook door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met deze privacyverklaring willen we je graag informeren welke gegevens wij verzamelen en hoe we daarmee omgaan.  

Wie zijn wij? 
Bont voor Dieren is gevestigd aan de Panamalaan 110, 1019 AZ te Amsterdam,
telefoonnummer: 020 676 66 00, email: info@bontvoordieren.nl en is de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingen van Bont voor Dieren. 

Welke gegevens verzamelen wij en met welk doel?

 • Voor de uitvoering van je donateurschap verwerken wij je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e- mail adres. Indien je een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft verwerken we ook je IBAN om de donatie in ontvangst te kunnen nemen.
 • Om schenkingen in ontvangst te nemen verwerken wij enkel de gegevens die hiervoor nodig zijn volgens richtlijnen van belastingdienst.  
 • Voor de uitvoering van een eenmalige gift aan Bont voor Dieren verwerken wij je voor- en achternaam, e-mail adres en bankgegevens.  
 • Bij petities ontvangen wij je voor-achternaam en e-mail adres, en bij een burgerinitiatief daarnaast ook je geboortedatum en adresgegevens.  
 • Als je iets bestelt uit onze webshop verwerken wij je voor- en achternaam, adres, e-mail adres en bankrekeningnummer. 
 • Je e-mail adres gebruiken we om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.  
 • Bont voor Dieren maakt gebruik van cookies. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze site gebruikt en hoe wij deze beter en klantvriendelijker kunnen maken. Voor meer informatie over de cookies die door onze website worden geplaatst verwijzen we je naar onze cookieverklaring. 

Welke grondslag gebruiken wij voor de verwerking van jouw gegevens? 

 • Bij het verzenden van nieuwsbrieven is jouw toestemming de wettelijke basis. Deze toestemming kan je te allen tijden intrekken door ons een email te sturen info@bontvoordieren.nl. Tevens kan je je onderaan iedere nieuwsbrief gemakkelijk uitschrijven via een afmeld-link. 
 • We verwerken je persoonsgegevens om overeenkomsten uit te voeren, zoals het leveren van een bestelling uit onze webshop of voor de uitvoering van je donateurschap. 
 • Ons gerechtvaardigd belang omvat het verwerken van persoonsgegevens om taken uit te voeren die verband houden met onze bedrijfsactiviteiten en het zo goed mogelijk begrijpen van onze achterban. 
 • Wij verwerken ook gegeven om te voldoen aan verschillende (fiscale) wettelijke verplichtingen, o.a. voor de uitvoering van de belastingwetgeving.  

Met wie delen wij je persoonsgegevens?
Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van je betaling, om je webshop bestelling uit te voeren of om je het Bontbericht te kunnen sturen.  

Er is schriftelijk vastgelegd dat de uitvoerende partij jouw gegevens alleen voor het afgesproken doel mag gebruiken en daarna dient te vernietigen. 

Hoe lang bewaren wij je gegevens?
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben. Behalve als we wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.
Als je geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze communicatie, bewaren we wel je contactgegevens zodat we weten dat we je niet meer mogen benaderen. 

Beveiliging
Bont voor Dieren draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn. En dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

Jouw rechten
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Voor al je privacy rechten verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.  Je verzoek tot inzage kun je indienen per https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechtenbrief (Bont voor Dieren Panamalaan 110 1019 AZ Amsterdam)  of e-mail (info@bontvoordieren.nl), voorzien van je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.  

We adviseren je om je foto af te dekken en je BSN en geboorteplaats onleesbaar te maken. Hiervoor kun je de app KopieID gebruiken.  

Als je niet tevreden bent over hoe Bont voor Dieren met jouw gegevens om gaat, laat het ons dan weten! Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link 

Wijzigingen privacyverklaring
Bont voor Dieren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 03-03-2021. 

Vragen
Voor verdere vragen over privacy en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via info@bontvoordieren.nl of 020 676 66 00.