Bont voor Dieren

Draagt u de dieren een warm hart toe en wilt u net als wij dat er een einde komt aan de wrede bontindustrie? Dan kunt u overwegen om na te laten aan Bont voor Dieren. In uw testament kunt u laten vastleggen dat uw geld en bezittingen terecht komen bij mensen en organisaties die u dierbaar zijn.

Nalaten Bont voor Dieren

Als u overlijdt laat u wellicht een erfenis na. Wat betekent uw overlijden voor uw nabestaanden en uw erfenis? In Nederland erft eerst de partner, kinderen en familie de nalatenschap. Is dit niet van toepassing, dan gaat de hele erfenis naar de staat. U kunt hiervan afwijken door zelf het heft in handen te nemen en een testament op te laten maken. Hierin kan Bont voor Dieren worden opgenomen. Zo verzekert u zich ervan dat uw geld wordt besteed aan campagnes tegen dierenleed. U kunt zelfs aangeven aan welke campagne u het liefst uw nalatenschap wilt besteden door uw gift te oormerken. Dit kan ten behoeve van onze strijd tegen de zeehondenslachtingen in Canada en Namibië zijn, ons voorlichtingsprogramma of onze campagnes Bontvrij Nederland. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende mogelijkheden om Bont voor Dieren op te nemen in uw testament:

Legaat: Met een legaat geeft u aan welk bedrag of voorwerp met financiële waarde voor Bont voor Dieren bestemd is. Het overige deel van de nalatenschap wordt verdeeld onder de andere begunstigden zoals bijvoorbeeld uw familieleden.

Mede-erfgenaam: Door Bont voor Dieren een mede-erfgenaam te maken, ontvangt Bont voor Dieren een percentage van de erfenis. De hoogte van het percentage hangt af van hoeveel erfgenamen u heeft aangewezen. Bont voor Dieren ontvangt in zo’n geval bijvoorbeeld ¼ van de erfenis indien u drie andere erfgenamen heeft benoemd.

Enige erfgenaam: U kunt Bont voor Dieren in uw testament ook benoemen als enig erfgenaam. Uw gehele nalatenschap komt dan ten goede aan het werk van Bont voor Dieren. De erfenis kan in dit geval ook geoormerkt worden voor een bepaalde campagne.

ANBI

Over een nalatenschap moet erfbelasting worden betaald. Dit heet successierecht. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de familielijn. Als goed doel betaalt Bont voor Dieren geen successierecht. Uw nalatenschap komt dus geheel ten goede aan de dieren. Stichting Bont voor Dieren ontvangt geen financiële steun van de overheid en is dus in haar voortbestaan volledig afhankelijk van donaties, giften en schenkingen. Bont voor Dieren is CBF en ANBI gecertificeerd.

Persoonlijk gesprek

Elke wens is persoonlijk en het is belangrijk dat uw wensen correct worden uitgevoerd. Neem daarom gerust contact met ons op. Wij nodigen u graag uit op ons kantoor om samen door te spreken wat uw behoeften zijn. Tevens kunt u kennis maken met het team van Bont voor Dieren. Indien langskomen voor u niet mogelijk is, komt onze relatiebeheerder graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek. Desgewenst kunnen wij u ook informatie geven over het kiezen van de notaris en de procedure. Belt u hiervoor met ons via het telefoonnummer 020 676 66 00 of stuur een e-mail.

Voor het opstellen van uw testament heeft u de onderstaande gegevens van Bont voor Dieren nodig:

Panamalaan 110
1019 AZ Amsterdam
Kamer van Koophandel: 41002701
IBAN: NL68TRIO0338625232

Heeft u Bont voor Dieren al opgenomen in uw testament? Dan horen wij dit natuurlijk graag. U kunt ons een kopie van uw testament toesturen waarin Bont voor Dieren staat. Op de laatste pagina van onze brochure kunt u middels een formulier meer informatie krijgen.