Bont voor Dieren

Kledingstukken, waar bont in verwerkt zit, moeten informatie over het gebruik van echt bont in het etiket hebben. Uit een steekproef die Bont voor Dieren uitvoerde bij winkelend publiek en winkels blijkt dat veel bont nog steeds niet of onjuist is gelabeld.

Heb jij ook onjuiste of misleidende labels gespot in de winkel? Maak foto’s van het label, het merk, en stuur alle foto’s door naar ons met het adres van de winkel waar je het gezien hebt!

Kledingstukken, waar bont in verwerkt zit, moeten informatie over het gebruik van echt bont in het etiket hebben. Leden van de Fur Free Alliance (waartoe ook Bont voor Dieren behoort) hebben onderzoeken uitgevoerd in tien Europese landen om de naleving van deze labelingsvoorschriften te controleren. De onderzoekers hebben in totaal 667 items onderzocht die echt bont bevatten. Ze werden gekocht in allerlei verschillende soorten winkels en prijsklassen. Het resultaat: maar liefst 68% (453 items) was NIET volgens de wetgeving geëtiketteerd!

Maar consumenten hebben recht op heldere en duidelijke etikettering om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Dit is met name het geval bij bontproducten, waarbij kledingstukken van echt en nep bont steeds meer op elkaar lijken en vergelijkbare verkoopprijzen hebben. In mei 2012 zijn er nieuwe labelingsvoorschriften van kracht geworden binnen de gehele Europese Unie. Kledingstukken waar bont in is verwerkt en die vallen onder EU verordening (1007/2011), moeten volgens artikel 12 de volgende bewoordingen bevatten:

“bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong”.

Bij het onderzoek door FFA werden in alle tien landen kledingstukken aangetroffen met echt bont zonder deze tekst. Het niveau van niet-naleving varieert van 49 procent in Oostenrijk tot zelfs 93 procent in het Verenigd Koninkrijk. In de helft van de landen werden op meer dan 70 procent van de producten verkeerde labels gevonden.

Het probleem was het grootst binnen het lagere prijssegment van de markt, vooral bij producten die minder dan €50 kosten. Deze uitkomst is verontrustend omdat consumenten vaak aannemen dat een goedkoop product nep bont bevat.

Bont voor Dieren heeft in 2014  al onderzoek gedaan in Nederland bij winkels in Amsterdam. Er werden verschillende items aangetroffen die geen label bevatten, ondanks dat het bontkragen van echt wasbeerhondenbont betrof. Bont voor Dieren heeft de Minister daarna op de hoogte gebracht en Nederland heeft vervolgens binnen de EU gepleit voor duidelijkere teksten volgens het Zwitserse wetgevingsmodel, waarbij de diersoort, het productieproces en land van herkomst vermeld moeten worden.

Bij de steekproef in 2017 blijkt nog altijd het merendeel van de producten onjuist of niet geëtiketteerd te zijn:

De samenvatting van het rapport is hier te lezen, het gehele rapport vindt u hier.