Bont voor Dieren
Begin 2014 was de directeur van Bont voor Dieren in Estland aanwezig om ter plekke ondersteuning te bieden aan de politieke campagne van onze Estlandse partnerorganisatie tegen de bontindustrie. Door middel van een grootschalige petitie en postercampagne werd intensief actie gevoerd om het onderwerp hoog op de politieke agenda te zetten. En met succes! De sociaaldemocraat Barbi Pilvri heeft het parlement van Estland onlangs een voorstel gepresenteerd dat de bontfokkerij in Estland zou verbieden met een overgangsperiode van tien jaar. Het voorstel dat werd geïnitieerd door 14 parlementsleden uit verschillende fracties (SDE, REF, KE) zou het houden van dieren voor hun vacht in Estland verbieden per 1 januari 2028. Er zijn momenteel minder dan honderd mensen werkzaam in de bontindustrie. Volgens Pilvre geeft tien jaar hen voldoende tijd om een andere bron van inkomsten te vinden.
Nerts in fokkerij

In Estland zijn vier nertsen- en vossenfokkerijen en ongeveer 27 chinchillafokkerijen. Jaarlijks worden er 200 duizend dieren gedood. Volgens een laatste landelijke enquête is 69% van de bevolking in Estland tegen het doden van dieren op bontfokkerijen. Bont voor Dieren zal de ontwikkelingen in Estland aangaande een bontfokverbod op de voet volgen en onze Estlandse partnerorganisatie Loomus adviseren in hun strijd tegen de bontindustrie.