Bont voor Dieren

Vandaag stonden Bont voor Dieren en Animal Rights op het Plein in Den Haag om een rapport aan te bieden aan de Tweede Kamer over de situatie in de nertsenindustrie. Aanhangers van beide organisaties kwamen in grote getale naar het Plein en stonden in formatie om aandacht te vragen voor het gruwelijke bestaan van de nertsen en hun vreselijke einde door middel van vergassing in november en december. Op de 100 borden die werden vastgehouden stond een nerts die op de foto was gezet tijdens undercoveracties, en inmiddels vergast is.

Krista van Velzen, in 2006 initiatiefnemer van het nertsenverbod namens de SP, was aanwezig. Ze verwoordde namens alle aanwezigen de frustratie dat het zolang heeft geduurd voordat er een nertsenfokverbod kwam, en dat de handhaving duidelijk te wensen over laat.

Het nertsenrapport, waarin de misstanden uitvoerig beschreven worden, werd overhandigd aan verschillende Kamerleden.

Esther Ouwehand, Partij voor de Dieren: “Het is ongelooflijk dat Nederland niet het fatsoen heeft om te controleren of die paar dierenwelzijnsregels die er bestaan voor de nertsen wel worden nageleefd. Diervriendelijke slacht en diervriendelijke vergassing bestaan gewoonweg niet.”

Dion Grauss, PVV: “Wij zijn al elf jaar fel tegen de nertsenfokkerij. Geen enkel dier is bij mij vergeten, ook de nertsen niet.”

Frank Futselaar, SP: “Met de nodige Kamervragen is de aandacht weer gevestigd op de illegale uitbreidingen door nertsenfokkers, en samen met de andere partijen zullen we ervoor zorgen dat er strenger gecontroleerd gaat worden.”.

Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren: “Geweldig om te zien dat zoveel mensen naar het Plein zijn gekomen om te laten zien dat er een eind moet komen aan de nertsenvergassing. Een boete van €2500 voor een nertsenfokker die met nertsen smijt is gewoonweg een aanfluiting en een belediging voor het Nederlandse publiek dat zich duidelijk heeft uitgesproken tegen bont.”

Robert Molenaar, directeur Animal Rights: “Als het moet staan we hier ieder jaar om aandacht te vragen voor de misstanden. Het is ongelooflijk dat nertsenfokkers wegkomen met illegale uitbreidingen en dierenmishandeling. Er moet cameratoezicht komen en bij overtreding moeten fokkerijen gesloten worden.

Bont voor Dieren en Animal Rights vragen de politiek niet weg te kijken en roepen de overheid op om streng te controleren en effectieve boetes uit te delen. Nertsen worden vergast op de fokkerijen zelf en daarom zouden de fokkerijen op dezelfde manier als slachthuizen gecontroleerd moeten worden mét cameratoezicht.