Bont voor Dieren
Animal Rights en Bont voor Dieren waren vandaag aanwezig bij een hoorzitting van het ministerie van Economische Zaken. De dierenbeschermingsorganisaties konden hier hun bezwaren toelichten tegen de beslissing van de staatssecretaris om essentiële informatie over vermeende illegale uitbreidingen van nertsenfokkerijen niet openbaar te maken.
Sinds het in werking treden van het nertsenfokverbod mogen bestaande nertsenfokkerijen niet meer in aantallen nertsen uitbreiden. Toch verleenden gemeenten en provincies de ene na de andere vergunning voor duizenden extra nertsen.


Verbod
In februari 2016 schreef de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer overtreders van de Wet verbod pelsdierhouderij op te sporen en proces verbaal op te maken. Hij zei toe zorgvuldig te gaan monitoren op dieraantallen. Daarop hebben Animal Rights en Bont voor Dieren via een Wob-procedure (Wet openbaarheid van bestuur) gevraagd om de inspectierapporten van deze controles. Dit om te zien of de staatssecretaris inderdaad de wet ging handhaven en wat zijn bevindingen waren.


Essentiële informatie weg gelakt
In deze zaak hebben de organisaties 55 inspectierapporten toegestuurd gekregen. Maar daarin was driftig gelakt zodat niet te zien is welk bedrijf hoeveel dieren houdt. Precies de informatie waar het om ging.


Paulien Edixhoven, campagnecoördinator bij Animal Rights: Het is te gek voor woorden dat het ministerie niet gewoon openheid geeft over aantallen nertsen per bedrijf en of er sprake is van een overtreding van de wet. Dat is openbare informatie. We willen hiermee voorkomen dat duizenden nertsen gefokt worden” .


Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren: “We zijn al ruim een jaar bezig om deze informatie te krijgen. Wat houdt de overheid onder de pet? Wij vragen enkel de wet te handhaven.”


Bont voor Dieren en Animal Rights werken samen in een campagne voor het einde aan de nertsenfokkerij in Nederland.