Bont voor Dieren

7 februari 2019 – Deze week bepaalde het gerechtshof in Den Bosch dat de provincie Noord-Brabant geen schadevergoeding hoeft te betalen aan een nertsenfokker. De nertsenfokker eiste de schadevergoeding omdat hij geen toestemming kreeg om zijn bedrijf na verhuizing naar een nieuwe locatie uit te bereiden met meer nertsen. Eerder oordeelde de rechtbank dat de provincie aansprakelijk was voor de geleden schade. Het gerechtshof is het hier gelukkig niet mee eens.

Al sinds 2008 probeert Bont voor Dieren te voorkomen dat deze nertsenfokker uitbreidt. We zijn dan ook erg blij dat de eis van deze nertsenhouder is afgewezen door het gerechtshof.

De nertsenfokkerij lag in eerste instantie in een extensiveringsgebied. De eigenaar wilde het bedrijf verplaatsen naar een verwevingsgebied en vervolgens daar het bedrijf uitbreiden naar 2,5 hectare. Hiervoor hadden de gemeente Sint Anthonis en de provincie geen toestemming gegeven. De nertsenfokker was van mening dat hij van te voren wel een toezegging had gekregen en wilde een vergoeding voor de volgens hem geleden schade.

Er zijn inmiddels meer gevallen bekend van nertsenfokkers die procederen tegen gemeenten en provincies, vooralsnog zonder resultaat. Sinds de invoering van het nertsenfokverbod voeren wij ook veel procedures tegen nertsenhouders. Het gaat hierbij om (illegale) uitbreidingen en aangiftes tegen de erbarmelijke omstandigheden waarin sommige nertsen leven en gedood worden. Totdat de overgangstermijn voor de nertsenfokkerijen verstreken is in 2024 gaan wij hiermee door.

Deze juridische procedures kosten veel geld. Wil je ons hierbij helpen?