Bont voor Dieren

 

Gisteren was het een zwarte dag voor de 6 miljoen nertsen in Nederland. De Tweede Kamer stemde over vier moties over de nertsenhouderij, maar geen van de moties haalde een Kamermeerderheid. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) diende een motie in om de export van nertsen te verbieden en -indien die motie het niet zou halen- een motie om de export van nertsen onder dezelfde regels te laten vallen als de export van andere dieren zoals koeien en varkens. Samen met Frank Futselaar van de SP bracht ze vervolgens twee moties in stemming. In de eerste motie werd de regering opgeroepen om gegevens over de aantallen gehouden nertsen in Nederland te delen met de Tweede Kamer. In de tweede motie die de partijen samen indienden werd de regering verzocht ervoor te zorgen dat de NVWA de nertsenhouderijen gaat controleren op dierenwelzijn en dat de overtredingen van de nertsenhouders bestraft worden.

Het is ongelooflijk dat elke motie is afgewezen. Partijen die eerder wel het nertsenfokverbod steunden hebben tegen de moties gestemd. D66 stemde altijd voor het wetsvoorstel en de ChristenUnie hielp het nertsenfokverbod in de Eerste Kamer aan een meerderheid. Toch stemden deze en andere partijen tegen de moties.

Nu de moties zijn afgewezen worden er geen maatregelen genomen tegen de dieronvriendelijke nertsentransporten. Vorige maand brachten wij samen met Eyes on Animals schokkende beelden naar buiten die aantoonden hoeveel dierenleed er komt kijken bij deze transporten.

Ook is het voor ons en Animal Rights onmogelijk om illegale uitbreidingen tegen te gaan en dierenmishandeling aan te pakken. Het is belangrijk om gegevens te hebben van de aantallen gehouden nertsen om iets aan de uitbreidingen te doen. Sinds de invoering van het nertsenfokverbod is het verboden om bestaande bedrijven uit te breiden. Desondanks gebeurt dit nog steeds. Wij zullen nu zelf samen met Animal Rights verder gaan met het voeren van juridische procedures om op deze manier de illegale uitbreidingen tegen te houden.

Klik voor een vergroting