Bont voor Dieren

De werkgroep dierenwelzijn van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft een onderzoek gepubliceerd over het dierenwelzijn van bont, leer, wol, dons en veren en zijde. Het onderzoek moet als leidraad gaan dienen voor bedrijven die aangesloten zijn bij het convenant op weg naar kleding zonder dierenleed. Bont voor Dieren was erg benieuwd naar de resultaten hiervan. Nu het rapport binnen is blijkt dat het oorspronkelijke plan: het uitbannen van bont in kleding, vervangen is door het gebruik van bont met een keurmerk. Een zeer teleurstellend resultaat!

 

Het convenant is in 2016 in het leven geroepen door de textielbrancheorganisaties, het Ministerie van Economische Zaken en maatschappelijke organisaties. Destijds stelde het convenant zich, naast goede arbeidsomstandigheden en milieu,  in te gaan spannen voor het (vrijwillig) uitbannen van de verkoop van bont, angora en exotisch leer. Binnen de werkgroep komen ze hierop terug. Zo wordt bijvoorbeeld bont met het Welfur-keurmerk genoemd als een diervriendelijker alternatief. Echter is dit keurmerk niet onafhankelijk, het is een initiatief vanuit de bontindustrie. Keer op keer is aangetoond dat er grote dierenwelzijnsproblemen zijn op bontfokkerijen, ook die met het Welfur-keurmerk. Dat is niet gek, want bont is afkomstig van wilde dieren die niet geschikt zijn om in gevangenschap te houden.

De werkgroep trekt de conclusie dat bont uit China verschrikkelijk is voor het dierenwelzijn en dat het dus beter is bont uit Westerse landen te kopen. Bont voor Dieren zal de komende jaren proberen de werkgroep dierenwelzijn ervan te overtuigen dat duurzaam of diervriendelijk bont niet bestaat: het is een onnodig luxeproduct vol dierenleed dat niet past binnen een convenant voor duurzame mode.

Bont voor Dieren werkt binnen de Fur Free Alliance aan een weerlegging van de claims van het convenant.