Bont voor Dieren

Bont voor Dieren heeft samen met de Fur Free Alliance het rapport “Mislabelled and Misleading: Fur Labelling Problems in the EU Market” gepresenteerd aan het Europees Parlement in Brussel. Tijdens het evenement, dat bezocht werd door Europarlementariërs, dierenbeschermingsorganisaties en de bontindustrie, pleitten de Fur Free Alliance en Bont voor Dieren voor een betere labelplicht. Het moet voor iedere consument binnen de EU duidelijk zijn of een artikel bont bevat, van welke diersoort het afkomstig is, uit welk land het dier komt en of het dier gevangen of gefokt is. Ook moet er betere handhaving van de labelplicht komen.

Uit het onderzoek blijkt dat 68% van de 667 onderzochte bontitems niet voldoet aan de labelplicht. Volgens de labelplicht moet een kledingstuk met bont, leer of dons een label met de volgende tekst bevatten: “bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong”. Verschillende Europarlementariërs gaven aan dat ze werk willen maken van het voorstel. Wordt vervolgd!

Kamervragen

Naar aanleiding van het rapport en een steekproef in Nederland heeft de SP Kamervragen gesteld over het niet naleven van de labelplicht in Nederland.

De SP wil van de minister weten hoe vaak de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek heeft gedaan naar de het naleven van de labelplicht in winkels en hoe vaak er overtredingen zijn geconstateerd. Ook verzoekt zij de regering om er bij de Europese Unie op aan te dringen om begrijpelijkere labelvoorschriften in te voeren. Wat Bont voor Dieren betreft is dit hard nodig.

In onze nieuwe video is te zien dat het voor consumenten niet duidelijk is wat er met de tekst “bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong” bedoeld wordt.