Bont voor Dieren

Deze week wordt in de Europese Commissie tijdens een voorbereidende vergadering gestemd over het wijzigingsvoorstel van het importverbod op zeehondenproducten in de EU. De voorgestelde wijziging zou een zorgwekkende commercialisering van de traditionele Inuit jacht ten gevolg hebben. Bont voor Dieren heeft de betrokken europarlementariërs per brief dringend verzocht het voorstel te verwerpen. Het handelsverbod kent op het moment een uitzondering voor de jacht van de inheemse Inuit bevolking. In plaats van deze uitzondering te verscherpen zou de voorgestelde wetswijziging juist leiden tot een promotie van deze jacht.

ZeehondDe Europese Unie besloot in 2009 op grond van publieke moraal geen zeehondenproducten meer op de markt toe te staan. Het verbod heeft sinds het in werking trad naar schatting het leven van 1,5 miljoen zeehonden gespaard. Canada voert samen met Noorwegen, sinds de ingang van het verbod, juridische procedures om het Europese importverbod van de baan te krijgen. Toch besloot de Wereldhandsorganisatie (WTO) in 2014 het handelsverbod te handhaven op grond van publieke moraal. Een historische overwinning voor de zeehonden en een mijlpaal voor de erkenning van dierenwelzijn.

Helaas staat het verbod nog altijd onder grote druk. Samen met Europese partnerorganisaties werkt Bont voor Dieren er hard aan het importverbod overeind te houden.

Meer weten over de zeehondenjacht of over hoe je onze werk kan steunen? Kijk op: stopdeknuppels.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *