Bont voor Dieren

De verwerking van echt bont is zeer milieubelastend. Het verwerken van bont gebeurt met agressieve chemicaliën en verfstoffen. De chemicaliën die nodig zijn voor het prepareren van bont zijn niet alleen milieuvervuilend, maar kunnen ook schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Het klimaateffect van 1 kilo nertsenbont is vijf keer zo hoog als het klimaateffect van 1 kilo textiel. Dit komt met name door het voer en de uitstootgassen van mest. Bont voor Dieren heeft dit, samen met het Belgische GAIA en het Italiaanse LAV, laten onderzoeken door onderzoeksbureau CE Delft. De uitstoot van stikstofoxide en ammoniak afkomstig van de nertsenmest dragen in grote mate bij aan de effecten van verzuring en de vorming van fijnstof. Het rapport van CE Delft brengt ook andere belastende feiten over bont aan het licht. Zo zijn er voor 1 kilo bont gemiddeld 11,4 nertsenpelzen nodig, dus meer dan 11 dieren. Eén nerts gebruikt bijna 50 kilo voer gedurende zijn leven, wat neerkomt op 563 kilo voer per kilo bont.

CE Delft onderzocht de productie van nertsenbont in Nederland, vanaf het proces van het fokken van de dieren tot aan het afgewerkte kledingstuk. Voor 17 van de 18 parameters, zoals klimaatverandering, ozonvervuiling, vorming van fijnstof, grondverzuring, waterverbruik en landgebruik, is bont vele malen schadelijker dan textiel. Grootste boosdoener is de productie van het voer voor de nertsen. Ook de geproduceerde mest en de gebruikte chemicaliën zijn zeer schadelijk voor het milieu. Enkel voor katoen ligt het waterverbruik hoger dan voor bontproductie.
Lees het CE Delft-rapport hier: The Environmental Impact of the Fur Production.

Nepbont

Nadat de milieueffecten van nertsenbont onderzocht zijn heeft Bont voor Dieren samen met LAV en GAIA het onderzoek uitgebreid met een onderzoek naar nepbont. Synthetisch bont wordt vaak als alternatief aangedragen voor echt bont, maar is dat wel zoveel beter? Het antwoord is ja. Met het onderzoek door onderzoeksbureau CE Delft: Natural Mink Fur and Faux Fur Products, an environmental comparison, hebben we aan kunnen tonen dat als men dan toch bont wil dragen, het beter is te kiezen voor de veel minder schadelijke nepvariant.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat echt bont minstens driemaal schadelijker is voor het milieu dan nepbont. Voor een groot aantal milieueffecten blijkt dat echt bont zelfs meer dan 10 keer schadelijker is. Bont is dus zéker geen duurzaam product.

In het onderzoek werden verschillende artikelen met elkaar vergeleken: een nepbontjas met een echte bontjas en een nepbontkraag met een echte bontkraag. Om discussie over de mogelijke aannames en randvoorwaarden voor te zijn werd door CE Delft het meest behoudende scenario voor bont en het meest vergaande scenario voor nepbont gekozen. Zelfs met deze uiterste scenario’s waren de verschillen aanzienlijk met betrekking tot de impact op het milieu.

Bontkragen hebben voor alle 18 onderzochte milieueffecten een slechter resultaat dan nepbontkragen, vaak dus wel tot meer dan 10 keer slechter. Door de bontindustrie wordt vaak gesteld dat bontjassen veel langer meegaan dan nepbontjassen: een aanname van de bontindustrie is dat ze vijf keer langer meegaan en daarom de bontjas duurzamer is dan de nepbontjas. Als alle milieueffect worden gewogen naar schade tot één milieuscore, dan blijkt deze stelling niet houdbaar. Zelfs met het meest vergaande scenario voor nepbont komen de vijf nepbontjassen beter uit de bus.