Bont voor Dieren

In 2021 zijn wereldwijd meer dan 50 miljoen dieren gedood voor hun vacht. Bont van deze weerloze dieren wordt ook in Nederland verkocht. Dit moet stoppen! Met het Europees burgerinitiatief strijden we voor een verbod op bontfokkerijen in de EU. Ook willen we de verkoop van bont verbieden. We hebben 1 miljoen gevalideerde handtekeningen nodig om het onderwerp op de agenda te krijgen bij de Europese commissie.

Fur Free Europe (Europa bontvrij)
EUROPEES BURGERINITIATIEF
Pelsdierhouderij is intrinsiek wreed en wordt door de EU-burgers op grote schaal afgekeurd.Het is onmogelijk om het welzijn van dieren in pelsdierhouderijen te verbeteren. Natuurlijk zou geen enkel dier gekooid mogen zijn, maar het in kooien houden van van nature wilde soorten kan alleen maar als weerzinwekkend wreed worden aangemerkt.Het houden en doden van dieren uitsluitend voor de bontproductie is ethisch onaanvaardbaar.Talrijke uitbraken van SARS-CoV-2 op nertsenfokkerijen hebben laten zien dat de productie van bont risico’s voor de gezondheid van mens en dier met zich meebrengt.Het bestaan van productieverboden in sommige lidstaten heeft een verstorend effect op de markt voor het aanbod van producten van gekweekt bont. Dit levert handelaren in lidstaten zonder productieverbod voordelen op, maar is in het nadeel van de EU-landen waar al een algeheel verbod geldt.Binnen diverse landen en jurisdicties is het in de handel brengen van bontproducten op de interne markt reeds verboden. Daarbij gaat het onder meer om honden- en kattenbont in de EU.In aansluiting op de oproepen vanuit veel lidstaten verzoeken wij, als burgers van de EU, de Commissie om in de hele Unie bij wet het volgende te verbieden:het houden en doden van dieren met de bontproductie als enig of voornaamste doel;
het in de EU in de handel brengen van bont van landbouwhuisdieren en producten die dergelijk bont bevatten.