Bont voor Dieren

Bont voor Dieren strijdt al sinds haar oprichting in 1986 tegen de jaarlijkse zeehondenjacht in Canada. In 34 jaar tijd zijn er maar liefst 4.651.470 zeehonden gedood voor hun vacht. Onze internationale strijd samen met andere organisaties heeft al geleid tot een importverbod van commercieel verkregen zeehondenbont in 35 landen. De jacht is mede dankzij dit importverbod met ruim 80% afgenomen, maar nog altijd worden er ieder jaar tienduizenden pups van twee weken oud doodgeknuppeld voor hun vacht.

Jagers gaan met ‘hakapiks’ (knuppels met scherpe haken) het ijs op en knuppelen de dieren neer. Veel zeehonden zijn niet in één keer dood en worden vervolgens met een haak aan boord gesleept en daar levend gevild. Dieren die weten gewond weten te ontsnappen, verdrinken in het water of sterven op het ijs.

Jacht in 2020
In 2020 heeft er voor het eerst sinds onze oprichting geen jacht plaatsgevonden. Oorzaak is de wereldwijde coronacrisis, waardoor jagers het ijs niet op mochten. Dit houdt in dat tienduizenden dieren een vreselijke dood bespaard is gebleven. Wij hebben het Canadese Ministerie van Visserij en premier Justin Trudeau middels een officiële brief opgeroepen nu eens en voor altijd met deze barbaarse en onnodige jacht te stoppen. Momenteel zijn wij in afwachting van een reactie.

Klik op de brief om te kunnen lezen.

Met een officiële brief roepen wij, namens alle tegenstanders van de jacht, de Canadese regering op vanaf nu voor altijd de ijsvlakten ‘gesloten’ te houden voor de commerciële jagers. Subsidies die nu worden besteed aan ijsbrekers om jagers bij de dieren te brengen, kunnen worden gegeven aan organisaties die zich inzetten om ronddrijvende visnetten uit het water te halen. Deze netten vernielen het marineleven en dieren raken verstrikt in de netten. De populatie zeehonden heeft door het stoppen van de jacht een vijand minder tegen de afname van het aantal dieren. De opwarming van de aarde zorgt voor slecht ijs, waardoor minder dieren drachtig zijn en zij niet kunnen zogen. Het feit dat er momenteel ook niet mag worden gevist in Canada, zal met de tijd aantonen dat het niet zeehonden zijn die de oceaan leegvissen, maar dat de mens dat doet. Het economische herstel van Canada kan na deze coronacrisis zonder bloedvergieten. Laat dit het eerste jaar zijn van een eeuwigheid zonder jacht!  

Extra informatie over de jacht en coronamaatregelen
Normaal gesproken start de jaarlijkse zeehondenjacht in Newfoundland begin april. De jongen zijn dan ongeveer twee weken oud en mogen vanaf dat moment worden bejaagd. Vanwege het coronavirus werden eerst alle workshops voor nieuwe jagers afgelast. Vervolgens kregen alle gecertificeerde jagers tot 1 mei geen toestemming van het Canadese DFO (Department of Fisheries and Oceans) om het ijs op te gaan voor de commerciële jacht. Uiteindelijk was het alleen mogelijk om commerciële jagersvergunningen om te zetten naar een persoonlijke jagersvergunning. Hierdoor mochten jagers alleen voor eigen gebruik dieren doden met een maximum van zes dieren per jager.

Op 18 mei bleek uit een rapport dat er in 2020 tot nu toe 382 zeehonden zijn gedood voor commerciële doeleinden. De meerderheid van deze dieren was waarschijnlijk al gedood voordat het coronavirus uitbrak.