Bont voor Dieren

Canada gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de WTO met betrekking tot het huidige importverbod van zeehondenbont in Europa. Het hoger beroep zal in april dienen. Hou deze pagina in de gaten voor nieuws over deze zaak.

25 november 2013 – De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft  haar rapport betreffende het Europees handelsverbod op producten afkomstig van de zeehondenjacht ingediend. Canada en Noorwegen hadden dit verbod, dat van kracht is sinds 2009, aangevochten. Beide landen, die een economisch belang hebben bij de zeehondenjacht, hadden een klacht ingediend bij de WTO stellende dat de Europese Verordening indruist tegen de internationale handelsregels. De WTO oordeelt nu dat het verbod rechtsgeldig is. Dierenrechtenorganisatie Bont voor Dieren die campagne voerde voor het handelsverbod, is bijzonder opgelucht met deze uitspraak.

De deskundigen van de WTO hebben in hun verslag bevestigd dat de motivering van het Europees verbod conform is met de voorschriften. Het rapport benadrukt dat het dierenwelzijn een wereldwijde bekommernis voor de maatschappij en burgers vormt, en geeft aan dat de beperkende maatregelen van de EU, die rekening houden met deze bezorgdheid, gegrond zijn. Voor de allereerste keer sinds haar oprichting spreekt de WTO zich uit over een kwestie betreffende het dierenwelzijn.

Voor Bont voor Dieren is dit een historisch rapport dat een belangrijk precedent kan scheppen. Directeur Nicole van Gemert: “Door te kiezen voor dierenwelzijn boven economische belangen, laat de WTO zien dat vrije handel niet heilig is. Tegenstanders van bijvoorbeeld het importverbod op honden- en kattenbont maken dus ook geen schijn van kans meer dit terug te draaien. Bovendien maakt dit de weg vrij voor andere importverboden op dieronvriendelijke producten zoals wasbeerhondenbont.”

Volgens schattingen zouden sinds de goedkeuring van het Europese importverbod in 2010 ruim 1 miljoen zeehonden gespaard zijn van een gruwelijke dood door de knuppels van jagers. Tot dusver hebben in totaal 34 landen een verbod opgelegd op de verkoop van dergelijke producten (voornamelijk bont), waarvan de 28 landen van de EU, Rusland en de Verenigde Staten. Canada en Noorwegen kunnen wel nog beroep aantekenen bij de WTO.

Importverbod onder druk
Sinds 2009 geldt in Europa na een lange en intensieve lobby van onder andere Bont voor Dieren een import- en handelsverbod op zeehondenbont. Een enorme overwinning waar dierenbeschermers binnen en buiten Europa zich jarenlang voor hebben ingezet. Ook in de Verenigde Staten, Rusland en Mexico is er zo’n verbod gekomen. Hierdoor kunnen de zeehondenjagers nergens meer terecht met hun bont waardoor de jacht in aan het storten is.

Maar er is een grote kans dat Europa binnenkort weer zijn deuren moet openen voor de handel in zeehondenbont. Dit mag niet gebeuren!

Canada investeert nu tientallen miljoenen dollars om het Europese importverbod aan te vechten bij de Wereld Handels Organisatie. Het land wordt gesteund door Noorwegen en Namibië, die ook op zeehonden jagen. De eerste hoorzitting in deze zaak was afgelopen februari. In november volgt de definitieve uitspraak, die grote gevolgen kan hebben. Het kan toch niet zo zijn dat economische belangen straks voor dierenwelzijn gaan? Moet Europa de deuren dan, onder het mom van vrije handel, weer openzetten voor vachten van zeehondenpups?

Help de zeehonden. Ga naar stopdeknuppels en kijk wat jij kunt doen.