Bont voor Dieren

14 april 2021 – Het is bijna een jaar geleden dat het SARS-CoV-2-virus voor het eerst werd ontdekt bij een nertsenfokkerij in Nederland. Sindsdien heeft de EU geen doortastende maatregelen genomen om deze coronavirusreservoirs te sluiten, ondanks enorme publieke steun voor een verbod op bontfokkerijen. In de afgelopen maanden hebben meer dan 500.000 mensen de petitie ondertekend waarin wordt opgeroepen een einde te maken aan de wrede en dodelijke bontindustrie. Uit een nieuw onderzoek blijkt bovendien dat er veel steun is voor noodmaatregelen vanuit de EU om, ter bescherming van de gezondheid van EU-burgers en dieren, een einde te maken aan de pelsdierhouderij- en fokkerij.

Het afgelopen jaar zijn er uitbraken van SARS-CoV-2 (het virus dat COVID-19 bij mensen veroorzaakt) geweest op meer dan 400 nertsenfokkerijen in tien EU-lidstaten. Hierbij waren miljoenen dieren betrokken. Gezien de leefomstandigheden op bontfokkerijen kan het virus zich razendsnel onder de dieren verspreiden als één dier eenmaal is besmet. Ook werd al snel duidelijk dat het SARS-CoV-2-virus zich niet alleen verspreidt onder gefokte nertsen, maar ook kan worden overgedragen op dieren in het wild en mensen.

Bedreiging volksgezondheid
Bontfokkerijen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en hebben de potentie om reservoirs voor het coronavirus te vormen. Een gezamenlijke beoordeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) waarschuwde dat er een aanzienlijk risico bestaat dat COVID-19 wordt overgedragen van nertsen op mensen. Desondanks is de Europese Commissie grotendeels inactief gebleven.

Tot op heden heeft de Europese Commissie alleen de monitoring en rapportage van COVID-19-gevallen op bontfokkerijen verplicht gesteld. Zij beveelt de implementatie van strengere bioveiligheidsmaatregelen aan, waaronder regelmatige COVID-19-tests voor medewerkers van bontfokkerijen en steekproefsgewijs testen van nertsen, evenals het testen van dode dieren “, zegt dr. Joanna Swabe van Humane Society International / Europe,” Deze maatregelen zijn echter onvoldoende om de volksgezondheid te beschermen. De enige manier om te voorkomen dat het coronavirus zich van nertsen op mensen verspreidt, is door een einde te maken aan de nertsenhouderij in de lidstaten waar deze wrede praktijk nog legaal is ”.

Het gevaar van nertsenfokkerijen zit hem niet alleen in het risico dat COVID-19 door nertsen wordt overgedragen op mensen. Joh Vinding van de Fur Free Alliance legt uit: “Omdat dieren in zulke krappe hokken worden gehouden onder inherent slechte welzijnsomstandigheden, zijn bontfokkerijen de perfecte broedplaats voor infectieziekten. Virussen kunnen dan ook muteren. Mutaties van de SARS-CoV-2 die in nertsen op Deense nertsenfokkerijen voorkwamen, waren inderdaad al overgedragen op mensen. Onderzoekers vreesden dat dergelijke mutaties de werkzaamheid van vaccins zouden kunnen verminderen en het succes in onze strijd tegen COVID-19 aanzienlijk zou vertragen”.

Urgente maatregelen
Een recente opiniepeiling, in opdracht van Four Paws en Eurogroup for Animals to YouGov, uitgevoerd in Frankrijk, Italië, Bulgarije, Hongarije, Estland en Slowakije, heeft aangetoond dat EU-burgers voorstander zijn van EU-noodmaatregelen om wegens de risico’s voor de volksgezondheid een einde te maken aan de pelsdierhouderij en -fokkerij.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de meerderheid onze oproepen tot urgente maatregelen steunt. Met zo’n sterke publieke steun en de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met het onverminderd doorzetten van de pelsdierhouderij, moet de Europese Commissie onmiddellijk optreden en de lidstaten aansporen om de bontproductie stop te zetten”, zegt Reineke Hameleers van Eurogroup for Animals.

Economische belangen
In Italië, een land dat, hoewel het de nertsenfokkerij heeft stopgezet tot 2021, nog steeds operationele fokkerijen heeft, is 77% van de volwassen bevolking voorstander van het nemen van noodmaatregelen om een einde te maken aan de pelsdierhouderij- en fokkerij. Dit illustreert dat de Europese Commissie, door de bontproductie te laten doorgaan, zich vooral bezighoudt met het beschermen van de economische belangen van een kleine groep belanghebbenden ten koste van de gezondheid van alle Europese burgers.

De inwerkingtreding van de Diergezondheidswet op 21 april is voor de Europese Commissie een uitgelezen kans om actie te ondernemen tegen de pelsdierhouderij en deze bedreiging voor de menselijke gezondheid voor eens en altijd uit de wereld te helpen“, zegt Pierre Sultana van VIER VOETERS Europa.

Om de aandacht op het probleem te vestigen, het publiek te informeren en in contact te komen met beleidsmakers, houden de Fur Free Alliance (waar Bont voor Dieren onderdeel van is), Eurogroup for Animals en hun leden, samen met VIER VOETERS en Humane Society International vandaag gezamenlijk een online actiedag.


Wil je altijd op de hoogte zijn van ons laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang deze regelmatig in je mailbox.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.