Bont voor Dieren

Vandaag zijn er maar liefst 75 handtekeningen onder Convenant Duurzame Kleding en Textiel gezet. De kledingwinkels en –merken die getekend hebben gaan niet alleen problemen als gevaarlijke werkomstandigheden en milieuvervuiling aanpakken, ook hebben zij toegezegd zich in te spannen om het gebruik en de verkoop van bont, angora en exotisch leer uit te bannen. Ook zullen zij ervoor zorgen dat kledingstukken met dierlijke materialen terug te traceren zijn tot de bron van herkomst en dat gaan aangeven op duidelijke labels. De afspraken zijn een grote stap op weg naar het uitbannen van dierenleed in de mode-industrie.

Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren: “Met dit convenant neemt de kledingbranche zelf de verantwoordelijkheid voor een diervriendelijker beleid. Bont voor Dieren juicht dit toe en zal de kledingbranche waar mogelijk ondersteunen. Ook zullen wij erop toezien dat de gemaakt afspraken na worden gekomen.”

Veel van de kledingbedrijven die het convenant ondertekenen verkopen op dit moment al geen bont en zijn vertegenwoordigd op de Bontvrijlijst van Bont voor Dieren. Op deze lijst staan driehonderd kledingwinkels en –merken die aan Bont voor Dieren hebben verklaard geen bont te verkopen. Bont voor Dieren roept de bedrijven die het convenant hebben ondertekend, maar nog wel bont verkopen, op om zo snel mogelijk te kiezen voor een bontvrij beleid.

Nicole van Gemert: “Opvallend is dat een van de ondertekenaars bontwinkel Rademakers is. Fantastisch dat zij zich gaan inspannen om te stoppen met het gebruik en de verkoop van bont. Wij zijn benieuwd naar hun plan van aanpak.”

Het convenant is opgesteld door de textielbrancheorganisaties samen met de Rijksoverheid en maatschappelijke organisaties. Bont voor Dieren hoopt dat veel kledingmerken en -winkels zich erbij aansluiten. Het convenant roept bedrijven ook op zich aan te sluiten bij het Fur Free Retailer programma van de Fur Free Alliance, waarvan Bont voor Dieren in Nederland de vertegenwoordiger is met haar Bontvrijlijst.

Dierenwelzijn wordt een steeds belangrijker onderwerp voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO Nederland heeft na input van Bont voor Dieren tien risico’s toegevoegd aan hun MVO Checker. De nieuwe risico’s gaan over het dierenwelzijn dat in het gedrang komt bij de productie van bont en exotisch leer. Ook wordt er aandacht besteed aan de milieuvervuiling en het gebruik van schadelijke stoffen in de bontindustrie. De MVO Checker is een hulpmiddel waarmee bedrijven een risico-analyse kunnen maken die hen kan helpen bij  maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *