Bont voor Dieren

Vandaag heeft de Rechtbank in Den Haag het nertsenfokverbod buiten werking gesteld. Dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren is teleurgesteld, maar de uitspraak biedt alle kansen voor hoger beroep. Directeur Nicole van Gemert: “Gelukkig stelt de rechter het nertsenfokverbod zelf niet ter discussie, enkel het feit dat de schadevergoeding nog niet is uitgewerkt. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat als de staatssecretaris de schadevergoeding beter regelt, de rechter in het hoger beroep de Nederlandse Staat gelijk geeft.

De pelsdierhouders hadden een zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De rechtbank oordeelt dat vanaf 15 januari 2013 sprake is van regulering van eigendom van de pelsdierhouders en per 1 januari 2024 sprake zal zijn van een zeer zware vorm van regulering van hun eigendom in de zin van artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM. Als gevolg daarvan worden de pelsdierhouders ernstig financieel getroffen. De Rechtbank in Den Haag:

“Op dit moment kan niet worden vastgesteld dat hen daarvoor enige, laat staan adequate, vergoeding is/zal worden geboden. Daarmee is geen sprake van de ingevolge artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM benodigde fair balance”.

Van Gemert: “Dat het verbod onmiddellijk buiten werking is gesteld is zorgelijk. De nertsenfokkers hebben zich sinds zich een meerderheid in het Parlement aftekende voor een verbod verdubbeld in omvang. Zij hebben daarmee laten zien zich niets aan te trekken van de afschuw van de bontproductie in Nederland. Het is toch van de zotte dat 158 nertsenfokkers in Nederland bepalen dat ze doorgaan met een bedrijfstak die de overheid en een meerderheid van de Nederlanders moreel verwerpelijk vinden? “

Aan de hand van het vonnis roept Bont voor Dieren de staatssecretaris op snel werk te gaan maken van de uitwerking van de compensatie en in hoger beroep te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *