Spreek je steun uit voor een fokverbod in Vlaanderen!

 Illegale_nertsenfokkerijen

De Vlaamse overheid in België bespreekt momenteel de mogelijkheid van een fokverbod. Dit biedt een geweldige kans om tienduizenden dieren te behoeden van een leven vol lijden, misère en een hele pijnlijke dood. Meer dan 160.000 nertsen worden per jaar gedood voor bont in Vlaanderen.

Wij hebben jouw hulp hard nodig!

Stuur een e-mail naar de Belgische ambassadeur en informeer hem over de bezwaren tegen het fokken voor bont en laat zien dat je een fokverbod in Vlaanderen steunt!

 

Zijne Excellentie C. Hoornaert,

Als Nederlander heb ik begrepen dat de autoriteiten van Wallonië en Brussel hebben besloten tot een bontfokverbod. Nu is het moment voor Vlaanderen om, net als Wallonië, Brussel en Nederland, tot eenzelfde besluit te komen. Ik ben content om te zien dat Vlaanderen op dit moment stappen neemt om een bontfokverbod te overwegen.

Het ondraaglijke lijden van nertsen en vossen gehouden in fokkerijen is wetenschappelijk en uitgebreid aan de kaak gesteld in het rapport ‘The Case Against Fur Factory Farming’, dat vorig jaar is voorgelegd aan het Europees Parlement. Na een diepgaande analyse concludeerde het rapport als volgt: ‘It is impossible for the needs of mink and foxes to be met by the fur industry. A ban is the only viable solution to the serious welfare concerns highlighted in this report.’

Ik heb begrepen dat de autoriteiten van Vlaanderen momenteel twee scenario’s overwegen ter beëindiging van het fokken van dieren voor bont; een verbod vanaf 2017 ofwel een overgangsperiode waarin het lijden van de dieren voortduurt.

Ik ben verheugd dat het fokken van dieren voor bont zal eindigen in Vlaanderen, maar ik verzoek u om een verbod te steunen per 2017 en een onnodige lijdensweg van de dieren te stoppen.

Verder vertrouw ik erop dat de Vlaamse overheid bereid is om een rechtvaardige compensatie uit te betalen aan deze kleinschalige industrie.

Het fokken van dieren voor bont is reeds verboden in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Servië, Bosnië en Macedonië.

Als betrokken burger verzoek ik u en uw overheid om aan te sluiten bij de vele andere landen die tot de conclusie zijn gekomen dat het fokken van dieren niet in overeenstemming is met een moderne, betrokken en rechtvaardige samenleving. Het is hoog tijd om deze gruwelijke praktijken uit te bannen.

Hoogachtend,

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
Pinterest

Uw voornaam
Uw achternaam
E-mail adres
?
Vul de code hierboven aub in.