Bont voor Dieren

Hieronder vind je de belangrijkste onderzoeken over de bontfokkerijen, milieu & gezondheid en gif in bont.

Gif en kankerverwekkende stoffen

Uit onderzoek van Bont voor Dieren en televisieprogramma Kassa blijkt dat bontkragen van kinderjassen grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende stoffen bevatten. In de bontkragen van kinderjassen zijn zorgelijk hoge gehalten van de giftige en kankerverwekkende stoffen formaldehyde en ethoxylaten gevonden.

Milieueffecten

Dierenbeschermingsorganisaties Bont voor Dieren, GAIA en het Italiaanse LAV hebben bontproducten en nepbontproducten milieukundig laten vergelijken door onderzoeksbureau CE Delft. Uit de resultaten blijkt dat echt bont minstens driemaal schadelijker is voor het milieu dan nepbont. Voor een groot aantal milieueffecten blijkt dat echt bont zelfs meer dan 10 keer schadelijker is.

Kennis over bont

Uit een steekproef van 500 mensen blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse bontdragers niet weet of het bont dat hij of zij draagt van fokkerijen of wilde dieren uit de natuur komt.