Bont voor Dieren

Regelmatig laten wij onderzoek uitvoeren naar de bontindustrie, bijvoorbeeld over het effect van bont op het milieu en gezondheid. Ook peilen we met regelmaat de mening van de Nederlandse consument over bont.

Beleggingen in bont en exotisch leer

Samen met de Eerlijke Verzekeringswijzer heeft Bont voor Dieren begin 2016 een onderzoek naar investeringen van verzekeraars in de bontindustrie en exotisch leer gepresenteerd. Dit onderzoek is in 2022 opnieuw uitgevoerd. Zeven Nederlandse verzekeraars blijken nog steeds 1,3 miljard te investeren in bont en exotisch leer.

Opinieonderzoek

In 2008, 2015 en 2021 hebben wij onafhankelijke opinieonderzoeken uit laten voeren waarin wij de Nederlandse consumenten vragen naar hun mening over bont. Hieronder worden de resultaten van het onderzoek in 2021 weergegeven:

 

Gif en kankerverwekkende stoffen

Uit onderzoek van Bont voor Dieren en televisieprogramma Kassa blijkt dat bontkragen van kinderjassen grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende stoffen bevatten. In de bontkragen van kinderjassen zijn zorgelijk hoge gehalten van de giftige en kankerverwekkende stoffen formaldehyde en ethoxylaten gevonden.

 

Kennis over bont

Uit een steekproef van 500 mensen blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse bontdragers niet weet of het bont dat hij of zij draagt van fokkerijen of wilde dieren uit de natuur komt.

 

Milieueffecten

Dierenbeschermingsorganisaties Bont voor Dieren, GAIA en het Italiaanse LAV hebben bontproducten en nepbontproducten milieukundig laten vergelijken door onderzoeksbureau CE Delft. Uit de resultaten blijkt dat echt bont minstens driemaal schadelijker is voor het milieu dan nepbont. Voor een groot aantal milieueffecten blijkt dat echt bont zelfs meer dan 10 keer schadelijker is.