Bont voor Dieren

Hieronder vind je de belangrijkste onderzoeken over de bontfokkerijen, milieu & gezondheid en gif in bont.

Gif en kankerverwekkende stoffen

Uit onderzoek van Bont voor Dieren en televisieprogramma Kassa blijkt dat bontkragen van kinderjassen grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende stoffen bevatten. In de bontkragen van kinderjassen zijn zorgelijk hoge gehalten van de giftige en kankerverwekkende stoffen formaldehyde en ethoxylaten gevonden.

Opinieonderzoek

In 2008 en in 2015 hebben wij onafhankelijke opinieonderzoeken uit laten voeren om het Nederlandse publiek te vragen naar hun mening over bont. In het opinieonderzoek  uitgevoerd door Planet Panel blijkt wederom dat een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen het ‘produceren’ van bont is. Van de respondenten geeft 83,4% aan een negatief beeld te hebben als ze denken aan bont dat is verwerkt in kleding. Slechts 8,8% heeft daar juist een positief beeld bij. De vraag ‘In hoeverre vindt u het aanvaardbaar of onaanvaardbaar dat dieren speciaal voor hun bont worden gefokt (of bejaagd) en gedood?’ beantwoordt 72,3% met tamelijk tot zeer onaanvaardbaar. Slechts 2,8% vindt het zeer aanvaardbaar om dieren specifiek voor hun bont te gebruiken. Op de vraag ‘Bent u voor een verbod op het fokken van nertsen?’ geeft 77,3 % van de respondenten ondubbelzinnig ‘ja’ als antwoord.

In 2015 hebben wij het publiek gevraagd: Wat vind je ervan dat dieren worden gedood, alleen voor het bont? Uit dit onderzoek bleek dat 49% van de mannen en 67% van de vrouwen dit zeer onacceptabel vind.

Wat vind je ervan dat dat er dieren worden gedood, alleen voor het bont? Man Vrouw Allen
Zeer onacceptabel 49% 67% 58%
Onacceptabel 28% 25% 26%
Niet acceptabel, niet onacceptabel 11% 4% 7%
Acceptabel 8% 1% 5%
Zeer acceptabel 1% 0% 0%
Weet niet/geen mening 3% 3% 3%

Milieueffecten

Dierenbeschermingsorganisaties Bont voor Dieren, GAIA en het Italiaanse LAV hebben bontproducten en nepbontproducten milieukundig laten vergelijken door onderzoeksbureau CE Delft. Uit de resultaten blijkt dat echt bont minstens driemaal schadelijker is voor het milieu dan nepbont. Voor een groot aantal milieueffecten blijkt dat echt bont zelfs meer dan 10 keer schadelijker is.

Kennis over bont

Uit een steekproef van 500 mensen blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse bontdragers niet weet of het bont dat hij of zij draagt van fokkerijen of wilde dieren uit de natuur komt.