Bont voor Dieren

Dierenleed kent geen grenzen. Daarom steunen wij organisaties in landen waar bont wordt gedragen. Bont voor Dieren is actief in internationaal verband, als lidorganisatie van de Fur Free Alliance, een internationale coalitie van organisaties tegen bont.

Fur Free Alliance

  • Informeert het publiek over dierenleed veroorzaakt door de bontindustrie
  • Initieert acties en onderzoeken
  • Moedigt consumenten en de mode-industrie aan om beschikbare alternatieven aan te dragen
  • Werkt nationaal en internationaal door middel van gezamenlijke campagnes

Dierencoalitie

In Nederland is Bont voor Dieren als initiatiefnemer actief binnen de Dierencoalitie. Bij de Dierencoalitie zijn de belangrijkste dierenbeschermingsorganisaties van Nederland aangesloten. Samen werken wij onder meer aan wetgeving die dieren beschermt tegen uitbuiting.

Gezamenlijke acties

Gedurende het gehele jaar ondernemen wij gezamenlijke acties met andere stichtingen en ondersteunen we elkaar met petities, lobby en nieuwsberichten. Zo werken wij samen met Animal Rights als het gaat om de nertsen in Nederland en met het IFAW om de zeehondenjacht onder de aandacht te brengen.