Bont voor Dieren

Bont voor Dieren is een door het CBF erkend goed doel en heeft een ANBI-status. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de CBF- erkenning krijgen. Zo kan ervan uitgegaan worden dat Bont voor Dieren daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Meer weten? Klik dan op de onderstaande banner.

Stichting Bont voor Dieren is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Bont voor Dieren zijn hierdoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarnaast zijn wij vrijgesteld van heffing schenkbelasting. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Het fiscaal nummer is 7365834. Meer weten? Bekijk dan deze verantwoording.

Jaarverslag 2017

Financiëel jaarverslag 2017

Meerjarenplan 2018-2020

Statuten