Bont voor Dieren

Bont voor Dieren is een door het CBF erkend goed doel. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de erkenning krijgen. Zo kan ervan uitgegaan worden dat Bont voor Dieren daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van Bont voor Dieren. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten, als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via de onderstaande banner is het CBF erkenningspaspoort in te zien.

Stichting Bont voor Dieren is door de Belastingdienst tevens aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn hierdoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarnaast zijn wij vrijgesteld van heffing schenkbelasting. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als voor periodieke giften. Het fiscaal nummer is 7365834. 

Jaarverslag 2020

Meerjarenplan 2021-2024

Statuten