Bont voor Dieren

Bont voor Dieren zet zich in voor de bescherming van dieren en tegen de bontindustrie. Wij zijn van mening dat je dieren niet mag doden voor hun vacht. Door het geven van voorlichting, het voeren van publieks- en mediacampagnes en door nationale en internationale politieke lobby willen we bereiken dat er geen dieren meer gefokt of bejaagd worden voor bont. Het team bestaat momenteel uit zes betaalde krachten. Daarnaast werken we met vrijwilligers. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam.

Wij hebben op dit moment een vacature op vrijwillige basis: voorzitter bestuur Bont voor Dieren