Bont voor Dieren

Algemeen bestuurslid en penningmeester (onbezoldigd)

Bont voor Dieren zet zich in voor de bescherming van dieren en tegen de bontindustrie. Wij zijn van mening dat je dieren niet moet doden voor hun vacht. Door het geven van voorlichting, het voeren van publieks- en mediacampagnes en door nationale en internationale politieke lobby willen we bereiken dat er geen dieren meer gefokt of bejaagd worden voor bont. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam. Het team bestaat momenteel uit zes betaalde krachten. Daarnaast werken we met vrijwilligers.

Het bestuur van Bont voor Dieren is op zoek naar twee bestuursleden, ter versterking van het huidige bestuur. Het gaat hierbij om:

Algemeen bestuurslid, bij voorkeur met een juridische achtergrond (m/v)

&

Penningmeester (m/v)

Functieomschrijving

Beleidsbepalende taak
Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel en inhoudelijk beleid op hoofdlijnen. Dit betekent: het vaststellen van de begroting en jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag. Het bestuur stelt de meerjarendoelstellingen en de te voeren strategie van Bont voor Dieren vast. De voorbereiding en de uitvoering van het beleid zijn toegekend aan de directie.

Voorwaardenscheppende taak
Het bestuur schept de voorwaarden en de faciliteiten zodat de organisatie haar werk kan verrichten en de continuïteit van Bont voor Dieren is gewaarborgd. Ook kan het bestuur een rol spelen in het creëren van politiek draagvlak en financiële mogelijkheden. Bovendien levert het bestuur mede een bijdrage aan het imago van Bont voor Dieren (ambassadeursfunctie) en vervult het een klankbordfunctie voor de directeur.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat bij voorkeur uit zes personen. Momenteel zijn er vijf bestuursleden actief. Uit zijn midden benoemt het bestuur zelf een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De vacatures van penningmeester (vervanging) en algemeen bestuurslid met juridische achtergrond (toevoeging) zijn vacant.

Tijdsinvestering bestuur
Het bestuur vergadert circa zes keer per jaar in de avond en organiseert 1 maal per jaar een beleidsdag. Afhankelijk van de taak kan incidenteel meer tijd nodig zijn.

Profiel

Als bestuurslid heb je affiniteit met dieren en werk je samen in een organisatie van betaalde medewerkers en vrijwilligers. Wij zoeken bij voorkeur betrokken mensen die bestuurlijke ervaring hebben, communicatief vaardig zijn en een netwerk meebrengen.

Wij bieden een afwisselende functie in een team met betrokken en vanuit diverse geledingen in de maatschappij opererende bestuursleden, in een dynamische en diervriendelijke werkomgeving.

Hoewel de functie onbezoldigd is, bieden wij een vergoeding voor eventueel gemaakte kosten. De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid het bestuurslidmaatschap met nogmaals vier jaar te verlengen.

Sollicitatie

Is een van beide functies geknipt voor jou? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 15 februari 2021 je sollicitatiebrief en cv. Je kunt deze mailen naar j.blom@sheffield.ac.uk ter attentie van Myrna van de Laar (voorzitter) en onder vermelding van ‘sollicitatie bestuurslid’. Voor meer informatie kun je ons bellen op nummer 06 3606 9600.