Bont voor Dieren

Bont voor Dieren zet zich in voor de bescherming van dieren en tegen de bontindustrie. Wij zijn van mening dat je dieren niet mag doden voor hun vacht. Door het geven van voorlichting, het voeren van publieks- en mediacampagnes en door nationale en internationale politieke lobby willen we bereiken dat er geen dieren meer gefokt of bejaagd worden voor bont. Het team bestaat momenteel uit zes betaalde krachten. Daarnaast werken we met vrijwilligers. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam.

Wij hebben op dit moment een aantal vacatures op vrijwillige basis:

algemeen bestuurslid

social media specialist

vrijwilliger straatacties

outreacher straatactie

voorzitter bestuur