Bont voor Dieren

Bont voor Dieren zet zich in voor de bescherming van dieren en tegen de bontindustrie. Wij zijn van mening dat je dieren niet moet doden voor hun vacht. Door het geven van voorlichting, het voeren van publieks- en mediacampagnes en door nationale en internationale politieke lobby willen we bereiken dat er geen dieren meer gefokt of bejaagd worden voor bont. Het team bestaat momenteel uit zes betaalde krachten. Daarnaast werken we met vrijwilligers. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam.

Het bestuur van Bont voor Dieren is op zoek naar een bestuurslid, ter versterking van het huidige bestuur. Om onze ambities waar te kunnen maken, is onze ideale kandidaat een ervaren professional met een omvangrijk en relevant netwerk in de dierenwelzijnswereld en de nationale en internationale politiek. Daarnaast heb je uiteraard veel affiniteit met dieren.

Bestuurstaken
– verantwoordelijk voor het financieel en inhoudelijk beleid op hoofdlijnen (het vaststellen van de begroting en jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag)
– stelt meerjarendoelstellingen en de te voeren strategie van Bont voor Dieren vast. De voorbereiding en de uitvoering van het beleid zijn toegekend aan de directie
– schept voorwaarden en faciliteiten zodat de organisatie haar werk kan verrichten en de continuïteit van Bont voor Dieren is gewaarborgd
– speelt een rol in het creëren van politiek draagvlak en financiële mogelijkheden
– levert een bijdrage aan het imago van Bont voor Dieren (ambassadeursfunctie)
– vervult een klankbordfunctie voor de directeur

Samenstelling
Het bestuur bestaat bij voorkeur uit zes personen. Momenteel zijn er vijf bestuursleden actief uit de verschillende geledingen in de maatschappij. Uit zijn midden benoemt het bestuur zelf een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Tijdsinvestering
Het bestuur vergadert circa zes keer per jaar in de avond en organiseert eenmaal per jaar een beleidsdag. Afhankelijk van de taak kan incidenteel meer tijd nodig zijn.

De functie is onbezoldigd, maar er is wel een vergoeding beschikbaar voor eventueel gemaakte kosten. De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid het bestuurslidmaatschap met nogmaals vier jaar te verlengen.

Sollicitatie
Is deze functie geknipt voor jou? Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief en cv. Je kunt deze mailen naar j.blom@sheffield.ac.uk ter attentie van het bestuur en onder vermelding van ‘sollicitatie bestuurslid’. Voor meer informatie kun je ons bellen op nummer 06 3606 9600.