Bont voor Dieren

Bont voor Dieren blikt terug op de successen van het afgelopen jaar in de strijd tegen bont. En deze successen variëren van voorlichting tot rechtszaken: we hebben procedures tegen nertsenhouders gevoerd en gewonnen, Bekende Nederlanders geconfronteerd met hun schandalige bontgebruik als Domme Bontjes-genomineerden en verschillende luxe kledingmerken overgehaald om bontvrij te gaan. Ook zijn er massaal posters gehangen door het hele land om de schaamkragen te stoppen! 

Ieder jaar zijn wij met ons werk afhankelijk van particuliere donaties en ook dit jaar konden we op jullie steun rekenen. Dat doet ons en de dieren zoveel goed! En daarom alvast aan het begin van 2018 een heel warm dankjulliewel voor jullie acties, initiatieven, vrijwilligershulp en financiële steun. Zonder jullie hadden we de onderstaande successen NOOIT kunnen behalen.

Dom bontje

De nertsenfokkers werden verkozen tot winnaar van de titel Dom Bontje 2016. Met deze jaarlijkse verkiezing vraagt Bont voor Dieren aandacht voor het dierenleed dat achter bont schuilt en worden publieke persoonlijkheden opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun promotie voor dierenleed te beëindigen. Voor 2016 maakten wij een uitzondering en nomineerden wij alle nertsenhouders, omdat zij rechtzaak na rechtzaak aanspanden om zich te verzetten tegen het nertsenfokverbod. Dat getuigt van zoveel Domheid dat zij de titel Dom Bontje 2016 dubbel & dwars hebben verdiend!

Gucci en Michael Kors gaan bontvrij

Samen met de Fur Free Alliance heeft Bont voor Dieren ervoor gezorgd dat kledingmerken Gucci en Michael Kors het besluit hebben genomen om bontvrij te gaan met de collecties van 2019. Zij voegen zich bij een steeds groter wordende lijst van internationale bedrijven die weigeren nog langer bont te verkopen.

Nertsenfokkerijen verliezen laatste rechtszaak bij Europese Hof

In 2024 gaat het nertsenfokverbod definitief in, maar nertsenfokkers zijn nog altijd bezig met illegale uitbreidingen en worden keer op keer betrapt op dierenmishandeling. Samen met Animal Rights voerden we verschillende procedures tegen nertsenhouders die hebben geleid tot het opleggen van boetes. Bovendien stonden wij op het Plein in Den Haag om te eisen dat er hogere boetes worden opgelegd en sluiting van de fokkerijen bij overtreding. De kers op de taart was de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, waarin de klachten van nertsenfokkers allemaal werden verworpen.

China

Bont voor Dieren stuurde dit jaar een waarnemer naar het afgrijselijke hondenvlees ‘festival’ in Yulin (China). Er gingen geruchten dat er een verbod was ingesteld door Chinese autoriteiten, maar niets was minder waar; honden worden nog altijd dagenlang gemarteld en op straat afgeslacht. We zijn een grootschalige crowdfundingsactie gestart om komend jaar weer naar Yulin te gaan en verslag te doen, en bovendien willen we een undercover video maken van de bontfarms in China om zowel het Nederlandse als Chinese publiek voor te lichten over de gruwelijke toestanden.

Airforce en onjuiste labeling van bontproducten

Bont voor Dieren spande een zaak aan tegen kledingmerk Airforce bij de reclame Code Commissie omdat Airforce onjuiste beweringen doet in de labels. De Reclame Code Commissie gaf Bont voor Dieren gelijk op alle punten in het Hoger Beroep; het kledingmerk kan niet garanderen dat het bont dat in de kragen zit op diervriendelijke wijze is verkregen. De diersoort, een wasbeerhond, wordt ook niet correct vermeld. Airforce is gesommeerd om binnen vier maanden de labels op haar jassen aan te passen. Bont voor Dieren zal andere kledingmerken ook gaan benaderen om de inhoud van hun labels.

Bont voor Dieren film gaat internationaal en wint Award

De film Waar hield de liefde op? (belangeloos gemaakt door Roorda Reclamebureau en Boardroom) werd aangepast voor een Engels, Frans, Deens en Belgisch publiek en was ook daar een groot succes. De film werd massaal gedeeld op social media en werd naar aanleiding van een crowdfundingsactie vertoond op nationale TV. Tijdens het benefietgala van House of Animals sleepte de film ook nog een Award binnen van het erecomité.

Vetgemeste vossen

Bont voor Dieren heeft beelden onthuld van zogenaamde supervossen op Finse fokkerijen. Op de beelden zijn Arctische vossen te zien die amper kunnen bewegen omdat ze zo doorgefokt zijn. De foto’s en filmpjes waren zeer schokkend. Samen met andere dierenbeschermingsorganisaties hebben we Finland verzocht alle mogelijke maatregelen te nemen om het wrede fokprogramma met extreem vetgemeste vossen te stoppen!

Zeehondenjacht

Bont voor Dieren voert al sinds 1986 campagne tegen de commerciële zeehondenjacht. Dit jaar zijn er weer grote campagnes gevoerd tegen de zeehondenjacht in Canada en in Namibië. Wij stoppen niet voordat deze jacht in zijn geheel verboden wordt.

Stop de Schaamkragen!

Met een grote campagne hebben wij samen met onze achterban Nederland laten weten dat een bontkraag aan je jas iets is om je voor te schamen! Posters van schaamkragen zijn massaal besteld en door heel Nederland, België en zelfs in Zuid-Afrika gehangen. Alle beetjes helpen en dat maakt deze campagne ook zo succesvol. De confronterende boodschap is al door duizenden mensen gezien!

Bontaccessoires voorlichtingsfilm

Nu de lijst met bontvrije bedrijven steeds langer wordt, zoekt de bontindustrie naar andere wegen om bont in het modebeeld te blijven opvoeren. Helaas lukt dat en zien we bont steeds vaker verwerkt in de meest onverwachtse nutteloze bontaccessoires zoals kettingen, pompons op mutsen en bolletjes aan sleutelhangers. We maakten een voorlichtingsfilm over het dierenleed achter deze accessoires.

Spreekbeurt-en lespakketten

Er werden weer een groot aantal spreekbeurt– en lespakketten aangevraagd. Bovendien hebben we een bijdrage geleverd aan een Summer School project van Samen 10+ waarin allerlei bontonderwerpen aan het bod kwamen.

Vind je onze campagnes belangrijk? Klik hier om te kijken wat je allemaal kan doen om de dieren in de bontindustrie te helpen.