China, here we come! – Bont voor Dieren
Bont voor Dieren

Gehaald! Dankzij jouw hulp is het ons de afgelopen maanden gelukt om maar liefst €17.950 op te halen!

Dankzij dit bedrag kunnen wij een undercover camerateam naar China kunnen sturen om daar de gruwelijke bontindustrie te filmen. Ons team zal binnenkort vertrekken. Zij gaan de verschillende facetten van de Chinese bontindustrie in kaart brengen en filmen. Het belangrijkste hierbij is dat zij bij meerdere bontfokkerijen gaan bezoeken. Van deze beelden gaan wij een film maken die de waarheid laat zien. Het verschrikkelijke leven van de dieren die lijden en sterven voor een bontkraag, accessoire of jas die hier in Nederland te koop is en gedragen wordt. De film gaan wij in Nederland verspreiden via de media. Wij zullen zorgen dat zo veel mogelijk mensen hem te zien krijgen, zodat zij weten wat de herkomst van bont is.

Namens het hele team, hartelijk dank voor jouw steun en vertrouwen!

Nicole van Gemert
Directeur Bont voor Dieren.