Bont voor Dieren

De nerts is familie van de otter en de hermelijn. Samen vormen deze dieren de groep van de marterachtigen. Een volwassen mannetjesnerts is zo’n 40 centimeter lang. Zijn staart voegt daar nog eens 20 centimeter aan toe. Hij weegt iets meer dan een kilo. Vrouwtjesnertsen zijn wat kleiner, zij meten van kop tot staart zo’n 50 centimeter en wegen ongeveer 600 gram.

Europa en Amerika

Er zijn twee soorten nertsen: de Amerikaanse (Mustela vison) en de Europese (Mustela lutreola). De Amerikaanse nerts komt voor in bijna heel Noord-Amerika, van de poolcirkel tot Mexico. Zijn Europese soortgenoot is veel kleiner en veel zeldzamer en alleen nog te bewonderen in sommige delen van Frankrijk, Oost-Europa en Rusland.
Deze wilde dieren hebben een licht- tot donkerbruine vacht, met een witte vlek op de onderlip en keel. Door de jacht en de ontginning van natuurgebieden is de nerts in de rest van Europa uitgeroeid. De Amerikaanse nerts wordt in gevangenschap gefokt voor zijn pels.

Graag in het water

Nertsen zijn uitstekende zwemmers en kunnen goed duiken. De dieren leven aan de oevers van beken en meren. In de dichte plantengroei langs het water vinden ze schuilplaatsen in holten onder stenen, boomwortels en stukken aangespoeld hout. Deze plekken zijn ook ideaal om een nest te bouwen. Nertsen worden in de natuur zo’n drie tot vijf jaar oud.

Een goede jager

Nertsen zijn solitair levende roofdieren: ze hebben liever geen soortgenoten in hun buurt. Ze jagen op het land en in het water, meestal in de schemering en ‘s nachts. De nerts eet vooral knaagdieren, zoals (muskus)ratten, woelratten en muizen. Ook vissen, mollen, insecten zoals regenwormen, rivierkreeften en kikkers staan op zijn menu en soms een konijn.

Territorium

Nertsen hebben een eigen territorium (leefgebied). Dat ligt eigenlijk altijd langs een rivier of beek. Nertsen blijven meestal vrij dicht bij het water, maar als er veel konijnen zijn, jagen ze tot ongeveer een halve kilometer landinwaarts. Ze verdedigen hun gebied tegen binnendringende soortgenoten. Ze controleren de grenzen regelmatig en markeren ze met een geurvlag. Mannetjes hebben grotere territoria dan vrouwtjes. Territoria van mannetjes en vrouwtjes overlappen elkaar wel hier en daar. Hoe groot een territorium is hangt af van de hoeveelheid voedsel die er te vinden is. Zo’n leefgebied is, afhankelijk van het voedselaanbod, één tot wel vijf vierkante kilometer groot.

Vergelijk dat eens met de kooitjes van 70 cm lang,  40 cm breed en 45 cm groot waar de nerts in gevangenschap zijn hele leven doorbrengt.

Paren en baren

In de paartijd, vroeg in het voorjaar, trekken mannetjes door de territoria van verschillende vrouwtjes. Ze paren met meerdere vrouwtjes en blijven dan vaak een tijdje bij de laatste partner. Zes tot zeven nerts4
weken na de bevruchting worden er vijf of zes nertsen geboren. Na zeven weken in het nest gaan die jongen de omgeving verkennen. Jonge nertsen zijn erg speels. Ze glijden langs de rivieroever naar beneden en zijn voortdurend luidruchtig aan het stoeien. Totdat ze twaalf weken oud zijn gaan ze met hun moeder mee op jacht. Dan breken er steeds meer gevechten uit tussen de nertsen, die dan al bijna volwassen zijn. De jonge dieren gaan nu op zoek naar een eigen territorium.

Nertsenfokverbod 

Op 10 november 2015 heeft de rechter uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de Staat heeft aangespannen tegen de nertsenfokkers. De rechter concludeert dat het algemeen belang zwaarder weegt dan het economisch belang van enkele nertsenfokkers. Hierna gaan de nertsenfokkers in cassatie, waarna de rechter op 16 december 2016 met zijn uitspraak komt. Tot grote opluchting van Bont voor Dieren en de Dierenbescherming hebben de zes miljoen nertsen in Nederland gewonnen!  De uitspraak betekent het definitieve einde van de bontindustrie in Nederland: het nertsenfokverbod is weer van kracht, waar het eerder door de rechter van tafel was geveegd. De laatste tak van de bontindustrie in Nederland verdwijnt voorgoed in 2024.

Bont voor Dieren heeft alles op alles gezet om te laten zien dat de nertsen in Nederland een afschuwelijk leven lijden. Wij hebben intensief campagne gevoerd met dit prachtige resultaat.

Tot de laatste nertsenhouderij haar deuren sluit zullen we aandacht vragen voor de miljoenen nertsen in Nederland. Wij hopen dan ook, samen met de dieren, dat we op jouw steun kunnen blijven rekenen!
Niks missen?

Wil je weten wat er speelt in de bontindustrie en wat we bereiken? Schrijf je dan in voor onze 
e-mailnieuwsbrief en ontvang elke maand het laatste nieuws.