Bont voor Dieren

3 juli 2019 – Sinds het goede nieuws in juni over Ierland is vandaag  bekend geworden dat het kabinet akkoord is gegaan met het bontfokverbod met faseerperiode. Hiermee wordt Ierland binnenkort het 15e land in de EU met een bontfokverbod. Het wetsvoorstel wordt nu in september voorgelegd aan het Dáil, het Ierse parlement.  

De Minister van Landbouw, Voedsel en Visserij , Michael Creed: “er is een opvallend groot internationaal en sociaal debat over bontfokkerijen. Hoewel het ministerie strengere controles is gaan uitvoeren, is het duidelijk dat er een verschuiving is in de publieke verwachtingen. Ook hebben recente veterinaire bewijzen aangetoond dat het fokken van nertsen bijzonder slecht is voor het dierenwelzijn. Dit wetsvoorstel maakt het onmogelijk voor nieuwe bontfokkerijen om zich te vestigen. Voor de kleine groep die actief is, komt een overgangsregeling zodat ze hun bedrijf kunnen afbouwen en om de werknemers kans te geven om naar andere alternatieven te zoeken.”

Op dit moment zijn er drie Ierse nertsenfokkerijen gevestigd in Donegal, Laois, en Kerry. Samen produceren ze rond de 110.000 vachten per jaar.

In November 2018, heeft de Fur Free Alliance, samen met Respect for Animals en ISPCA, een  #FurFreeIreland campagne georganiseerd in Dublin. Deze was nodig om de noodzaak tot een fokverbod in Ierland extra onder aandacht te brengen. Bont voor Dieren is bestuurslid en enige Nederlandse vertegenwoordiger van de Fur Free Alliance.