Bont voor Dieren

15 juni 2020 – De Fur Free Alliance heeft wederom geëist alle nertsenfokkerijen in Nederland vervroegd te sluiten. Ook pleiten zij voor het gesloten houden van bedrijven die inmiddels geruimd zijn. Bont voor Dieren is samen met meer dan vijftig internationale zusterorganisaties onderdeel van de wereldwijde alliantie. De brief is gericht aan minister De Jonge van Volksgezondheid.

In Nederland zijn inmiddels 570.000 nertsen gedood vanwege de coronabesmettingen. Minister Schouten van Landbouw geeft aan dat zij juridisch geen zeggenschap heeft over het eventueel opnieuw plaatsen van dieren op geruimde bedrijven. Deze mogen hier officieel tot 2024 mee doorgaan. Dat jaar gaat na een periode van tien jaar uitfaseren het nertsenfokverbod in. Echter is aangetoond dat marterachtigen als nertsen gevoelig zijn voor het virus en reservoirs vormen voor nieuwe uitbraken. Dit brengt zowel de dieren als de volksgezondheid in gevaar. Elke zusterorganisatie van de FFA heeft op haar beurt in eigen land het ministerie van Landbouw en Volksgezondheid ook verzocht alle bontfokkerijen te sluiten.

De brief gericht aan  minister De Jonge van  Volksgezondheid.

Betreft: Bezorgdheid over de volksgezondheid en dierenwelzijn, stemming over de sluiting van nertsenhouderijen, 16 juni 2020

Geachte heer de Jonge,

Ik schrijf u namens de Fur Free Alliance om uw steun te vragen voor de directe sluiting van alle nertsenfokkerijen in Nederland. De Fur Free Alliance is een coalitie van meer dan vijftig dierenbeschermingsorganisaties die zich inzetten voor het beëindigen van de exploitatie van dieren die voor hun bont worden gefokt en gevangen.

Onze leden hebben het nieuws over Covid-19 besmettingen op Nederlandse nertsenfokkerijen met toenemende bezorgdheid gevolgd. Het is zeer verontrustend om te horen dat in de afgelopen week meer dan 570.000 nertsen van de 13 besmette boerderijen zijn vergast. 

Wij hebben begrip voor het besluit om de nertsen op de besmette boerderijen te doden en aanvullende maatregelen te nemen op de andere nertsenfokkerijen, zoals bevestigd in de brief van u en minister Schouten aan de Tweede Kamer dd. 3 juni 2020. Dit besluit is genomen op grond van zowel de gezondheid van de betrokken dieren als de volksgezondheid en naar aanleiding van het advies dat u heeft gekregen van een team van veterinaire en besmettelijke-ziekte specialisten die het risico voor de volksgezondheid van een met COVID-19 besmette nertsenfokkerij hadden beoordeeld. 

Volgens die brief geeft het OMT-Z (Outbreak Management Team Zoonose) aan dat er “een risico bestaat dat SARS-CoV-2 nog lange tijd op nertsenfokkerijen zal blijven circuleren”; dat “nieuwe infecties werden gevonden in de vroegtijdige waarschuwing studie, en meer bevestigde infecties worden verwacht in de komende weken” en “er zijn verschillende onzekere factoren die een rol kunnen spelen, zoals de kans op mutaties in het virus”. De OMT-Z werd ook geciteerd met “Wanneer de menselijke epidemie en het risico op menselijke infecties afneemt, kan een nerts-op-mens infectie de frequentie van SARS-CoV-2 besmettingen bij de mens verhogen. Dat willen we voorkomen.”

Wij dringen er dan ook vriendelijk doch dringend op aan dat u, in het belang van zowel de gezondheid van mens als dier, alle overgebleven nertsenfokkerijen in Nederland zo snel mogelijk sluit. Verder vragen wij dat de bedrijven waar de nertsen zijn geruimd en de boeren schadeloos worden gesteld, niet opnieuw gevuld mogen worden met nieuwe nertsen en zij hun pelsdierhouderijactiviteiten niet mogen voortzetten.

Gezien de aanhoudende stijging van het aantal bedrijven dat met Covid19 besmet blijkt te zijn, zou het tegen de voorzorgsmaatregelen, en onethisch, zijn om bedrijven toe te staan opnieuw te starten en zo nog eens duizenden dieren extra het risico te laten lopen geruimd te worden. De goedkeuring van de overheid om bedrijven in stand te houden brengt ook het risico met zich mee dat er herhaaldelijk overheidsgeld wordt verspild aan het vergoeden van boeren na meerdere ‘ruimingen’, in het aannemelijke geval dat er opnieuw infecties optreden. Het is eenvoudigweg niet gepast om onnodige risico’s voor de gezondheid van mens en dier te nemen door deze bedrijven nog langer te laten functioneren. Ook is het geen bedrijfstak dat overheidsgeld zou moeten ontvangen en het voortbestaan bevordert.

Nederland heeft de nertsenhouderij in 2013 terecht verboden, daarvoor dank wij u. Het drama dat zich nu in Nederland afspeelt op het gebied van volksgezondheid en dierenwelzijn in de bontfokkerijen, biedt uw regering de gelegenheid om snel in actie te komen en het termijn voor het uitfaseren van de nertsenfokkerij te vervroegen en alle nertsenfokkerijen onmiddellijk te sluiten.

Met vriendelijk groet,

Joh Vinding
Voorzitter Fur Free Alliance


Wil je altijd op de hoogte zijn van ons laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang deze regelmatig in je mailbox.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.