Bont voor Dieren

EU sancties laten bontindustrie instorten

Rusland is de belangrijkste afzetmarkt voor de bontindustrie in Griekenland. Door de exportsancties van de Europese Unie tegen Rusland, wegens de oorlog, liggen de bontverwerkingsfabrieken van de een op de andere dag stil.

Bitterzoet succes Kaapse pelsrobben Namibië

Wij voeren ieder jaar actie tegen het doodknuppelen van tienduizenden weerloze pelsrobbenpups voor hun vacht in Namibië. Gelukkig is er steeds minder vraag naar hun vacht, waardoor het tij lijkt te keren voor de Kaapse pelsrob.