Bont voor Dieren

Over en sluiten! Op 28 augustus 2020 is besloten dat alle fokkerijen in Nederland per maart 2021 gesloten moeten zijn. Dit is drie jaar eerder dan gepland. Nertsenfokkers hadden sinds de invoering van het fokverbod namelijk tot 2024 om hun bedrijf uit te faseren. De reden voor de vervroegde sluiting is het hoge aantal coronabesmettingen onder de dieren op de fokkerijen.

Halverwege augustus was er nog sprake van het preventief ruimen van alle fokkerijen in Nederland, indien er weer een besmetting zou plaatsvinden. Dit gebeurt echter niet en dat houdt in dat de nertsen op niet besmette bedrijven in november 2020 alsnog vergast zullen worden voor hun vacht. Ondertussen blijft het aantal besmette bedrijven wekelijks oplopen. Inmiddels zijn er in Nederland al 69 fokkerijen geruimd, waarbij meer dan 2,5 miljoen dieren zijn gedood. Ook in Denemarken (15 tot 17 miljoen nertsen zijn gedood), Spanje, Amerika, Italië, Griekenland, Engeland, Frankrijk en Zweden verspreidt het virus zich onder de dieren op verschillende fokkerijen. In Nederland is het virus meerdere keren van dier op mens overgedragen. Het is niet meer dan logisch dat alle moties, waarbij eindelijk is gedacht aan het welzijn van mens en dier, aangenomen zijn!

Directeur Sandra Schoenmakers over deze memorabele uitslag: “We zijn ontzettend blij en trots! Onze jarenlange strijd is niet voor niets geweest. Eindelijk ziet de meerderheid van onze volksvertegenwoordiging in dat het houden van dieren op industriële en massale wijze, leidt tot leed bij mens en dier. Deze sector moet de deuren daarom gelukkig sluiten, in het belang van het dierenwelzijn én van de volksgezondheid. Wachten met het nertsenfokverbod tot 2024 was onverantwoord en onethisch geweest.”

In november is besloten om het fokverbod niet per maart 2021 in te laten gaan, maar voor de jaarwisseling alle fokkerijen te sluiten.

Diverse acties voor vervroegde sluiting
Begin juni werd de motie voor de vervroegde sluiting van alle nertsenfokkerijen nog afgewezen, doordat onder meer D66 tegen stemde. Het was de reden voor Bont voor Dieren en Animal Rights om gezamenlijk een protestmail te starten voor de vervroegde sluiting. Minister Schouten maakte kort daarop bekend dat alle besmette fokkerijen in Brabant en Limburg geruimd zouden worden. Wij tekenden bezwaar aan tegen het ruimen. Tegelijkertijd maakten wij bekend te gaan demonstreren voor de vervroegde sluiting en tegen het ruimen oftewel vergassen van tienduizenden onschuldige dieren. Ook pleitten wij direct voor het definitief gesloten houden van fokkerijen, mocht er toch worden geruimd. De rechter wees ons bezwaar helaas af en de dagen erna werden alle bedrijven geruimd. De protestmail werd wel 16.000 keer ondertekend. Op dinsdag 23 juni 2020 is in de Tweede Kamer de motie van de Partij voor De Dieren (PvdD) en de Partij van de Arbeid (PvdA) aangenomen die het beroepsmatig fokken van dieren die gevoelig zijn voor het coronavirus verbiedt! Zoals eerder gezegd is 28 augustus besloten dit per maart 2021 uit te voeren.

Wij zijn dankbaar voor de onvoorwaardelijke steun in de strijd voor de vervroegde sluiting van de nertsenfokkerijen. Samen krijgen we Nederland en de hele wereld bontvrij!

Help jij ons mee de vreselijke bontindustrie te stoppen? Doneer vandaag nog, de dieren zijn je dankbaar.

IBAN: NL68 TRIO 0338625232
BIC: TRIO NL2U

Bont voor Dieren is 100% afhankelijk van particuliere giften.

Niks missen?

Wil je weten wat er speelt in de bontindustrie en wat we bereiken? Schrijf je dan in voor onze 
e-mailnieuwsbrief en ontvang elke maand het laatste nieuws.