Bont voor Dieren

December 2020 – De laatste Nederlandse nerts is vergast. Dat meldde minister Schouten op 8 december 2020 in de Tweede Kamer. Na onze jarenlange strijd tegen de bontfokkerij is dit een bitterzoete overwinning voor de nertsen.

In 2020 werden miljoenen nertsen in Nederland nog voor de pelsperiode vergast in verband met coronabesmettingen. Normaal gesproken zouden deze dieren eind van het jaar worden gedood voor hun vacht. In verband met het verbod op de pelsdierhouderij blijven alle kooien in Nederland drie jaar eerder dan gepland voorgoed leeg. Jarenlang hebben wij ons ingezet om de bontfokkerij in Nederland te stoppen. Hieronder een overzicht door de jaren heen.

 • Bont voor Dieren strijdt al sinds haar oprichting tegen de bontfokkerij in Nederland. De eerste politieke discussie over een wet voor een verbod op de bontfokkerij vond in 1995 plaats, vanwege het onethische aspect.
 • De bevestiging dat bont wordt gezien als onethisch en onnodig kwam in 2006. Na landelijk onderzoek van Bont voor Dieren blijkt dat een ruime meerderheid van de samenleving geen bontindustrie in Nederland wil.
 • Pas in 2009 wet een wetsvoorstel aangenomen die het fokken van pelsdieren in Nederland verbiedt. Door een gebrek aan compenserende maatregelen voor de nertsenfokkers werd deze wet niet ingevoerd.
 • In 2012 voerde Bont voor Dieren de politieke druk op en riep zij politieke partijen op het bontfokverbod op te nemen in hun partijprogramma. In dat jaar startte Bont voor Dieren ook een charme-offensief voor de nertsen en maakte zij de commercial ‘help de nertsen aan een nertsenfokverbod’.
 • Eind 2012 werd het wetsvoorstel voor een verbod op het fokken van pelsdieren goedgekeurd door de Eerste Kamer en werd het bontfokverbod in Nederland een feit. De nertsenfokkers kregen een overgangstermijn van 10 jaar, maar mochten hun fokkerijen in de tussentijd niet uitbreiden.
 • In de jaren daarna dienden Bont voor Dieren, veelal in samenwerking met Animal Rights, meerdere handhavingsverzoeken in in verband met illegale uitbreidingen van nertsenfokkerijen.
 • In 2014 demonstreerden Bont voor Dieren in Den Haag en werd in samenwerking met de Dierenbescherming de petitie ‘Samen tegen Bont’ gelanceerd. Die werd uiteindelijk zo’n 20.000 keer getekend.
 • In 2015 doet Bont voor Dieren opnieuw onderzoek naar de publieke opinie over bont. Maar liefst 84% van de ondervraagden vindt het onacceptabel dat dieren worden gedood voor hun vacht.
 • In 2017 werden de nertsenfokkers uitgeroepen tot Dom Bontje 2016. Later dat jaar startte de actie ‘laat de nertsen niet stikken’ en werd in samenwerking met Animal Rights een demonstratie georganiseerd op het Plein in Den Haag.
 • Omdat er steeds weer beelden naar buiten kwamen over misstanden in de nertsenfokkerijen, richtte Bont voor Dieren in 2019 het Meldpunt nertsenfokkerij & transport op. Hierop konden mensen geconstateerde misstanden op fokkerijen of tijdens transport melden.
 • Nadat begin 2020 duidelijk werd dat nertsen vatbaar zijn voor corona en besloten werd alle nertsen op besmette fokkerijen uit voorzorg te doden, stelde Bont voor Dieren een protestmail op waarin werd verzocht om een vervroegde sluiting van de nertsenfokkerij. Tegen het doden van de dieren, zonder een verbod op het opnieuw vullen van de legen stallen werd in samenwerking met Animal Rights bezwaar aangetekend en geprotesteerd in Den Haag.
 • Toen bekend werd dat nertsen een reservoir kunnen vormen voor het coronavirus en het virus in de dieren ook kan muteren, werd in de politiek discussie gevoerd om het verbod op het houden van pelsdieren vervroegd in te voeren.
 • Op 23 juni 2020 werd de motie van de PvdA en de PvdD voor een vervroegd einde van de nertsenfokkerij aangenomen. In augustus werd duidelijk dat een wetsvoorstel in voorbereiding was.
 • Op 20 november 2020 wordt het wetsvoorstel voor een vervroegde beëindiging van de nertsenfokkerij in Nederland in de Tweede Kamer aangenomen.
 • Op 8 januari 2021 gaat het verbod op de pelsdierhouderij in en daarmee is het in Nederland verboden om dieren te houden voor de bontproductie.

Dank voor de steun
Onze jarenlange strijd is niet voor niets geweest. Dit mooie resultaat hebben we onder andere te danken aan jullie steun! Ook willen we Nicole van Gemert en Krista van Velzen bedanken voor hun jarenlange inzet voor een bontfokverbod. Daarnaast bedanken wij de SP, de PvdA en natuurlijk de Partij voor de Dieren voor hun politieke steun en inzet. Als laatste bedanken we alle bekende Nederlanders met wie we hebben samengewerkt om de boodschap voor een bontfokverbod te verspreiden.