Bont voor Dieren

Over en sluiten! Op dinsdag 23 juni 2020 is in de Tweede Kamer de motie van de Partij voor De Dieren (PvdD) en de Partij van de Arbeid (PvdA) aangenomen die het beroepsmatig fokken van dieren die gevoelig zijn voor het coronavirus verbiedt! Dit zou betekenen dat alle nertsenfokkerijen in Nederland moeten sluiten. Echter de motie is lange tijd niet uitgevoerd. Een historische dag eind augustus werd uiteindelijk toch besloten alle fokkerijen verplicht te laten sluiten per maart 2021. Dit is prachtig nieuws voor de miljoenen dieren die nu niet onnodig door de bontindustrie zullen lijden.

Begin juni werd de motie voor de vervroegde sluiting van alle nertsenfokkerijen nog afgewezen, doordat onder meer D66 tegen stemde. Het was de reden voor Bont voor Dieren en Animal Rights om gezamenlijk een protestmail te starten voor de vervroegde sluiting. Deze is ruim 16.000 keer ondertekend.

Minister Schouten maakte een week later bekend dat alle besmette fokkerijen in Brabant en Limburg geruimd zouden worden. Wij tekenden bezwaar aan tegen het ruimen. Tegelijkertijd maakten wij bekend te gaan demonstreren voor de vervroegde sluiting, tegen het ruimen oftewel vergassen van tienduizenden onschuldige dieren. Ook pleitten wij direct voor het definitief gesloten houden van fokkerijen, mocht er toch worden geruimd. De rechter wees ons bezwaar helaas af en de dagen erna werden alle bedrijven geruimd.

Inmiddels zijn er in Nederland al 54 fokkerijen geruimd, waarbij meer dan twee miljoen dieren zijn gedood. Ook in Denemarken, Spanje en Amerika verspreidt het virus zich onder de dieren op verschillende fokkerijen. In Nederland is het virus meerdere keren van dier op mens overgedragen. Het is niet meer dan logisch dat alle moties, waarbij eindelijk is gedacht aan het welzijn van mens en dier, aangenomen zijn!

Lange tijd werden de aangenomen moties echter niet uitgevoerd. Op 28 augustus 2020 is echter besloten dat alle nertsenfokkerijen in Nederland verplicht moeten stoppen per maart 2021. Dit betekent het definitieve einde aan de bontindustrie in Nederland.

Directeur Sandra Schoenmakers over deze memorabele uitslag: “We zijn ontzettend blij en trots! Onze jarenlange strijd is niet voor niets geweest. Eindelijk ziet de meerderheid van onze volksvertegenwoordiging in dat het houden van dieren op industriële en massale wijze, leidt tot leed bij mens en dier. Deze sector moet de deuren daarom gelukkig sluiten, in het belang van het dierenwelzijn én van de volksgezondheid. Wachten met het nertsenfokverbod tot 2024 was onverantwoord en onethisch geweest.”

Wij zijn dankbaar voor de onvoorwaardelijke steun in de strijd voor de vervroegde sluiting van de nertsenfokkerijen. Samen krijgen we Nederland en de hele wereld bontvrij!

Niks missen?

Wil je weten wat er speelt in de bontindustrie en wat we bereiken? Schrijf je dan in voor onze 
e-mailnieuwsbrief en ontvang elke maand het laatste nieuws.