Bont voor Dieren

Januari 2016 – Bont voor Dieren toonde samen met televisieprogramma Kassa aan dat bontkragen een gevaar vormen voor de gezondheid. Zes bontkragen van kinderjassen zijn in het laboratorium van het Bremer Umweltinstitut onderzocht op de aanwezigheid van giftige stoffen. De resultaten zijn schokkend; vijf van de zes bontkragen bevatten te hoge gehalten van de kankerverwekkende formaldehyde en hormoonverstorende ethoxylaten. Voormalig directeur Nicole van Gemert was te gast bij Vara Kassa om met de NVWA en D66 in discussie te gaan over de resultaten van het onderzoek

Kankerverwekkend
Formaldehyde tast de slijmvliezen aan en zorgt voor allergieverschijnselen. Het International Agency for Research on Cancer heeft formaldehyde in 2004 bovendien bestempeld als kankerverwekkend.

Vijf van de zes bontkragen bevatten veel meer formaldehyde dan is toegestaan volgens het Nederlandse warenwetbesluit formaldehyde in textiel. Dat besluit schrijft voor dat een kledingstuk dat meer dan 120 mg/kg formaldehyde bevat een label moet hebben waarop staat dat het voor gebruik gewassen moet worden. Na deze wasbeurt mag er niet meer dan 120 mg/kg formaldehyde in het kledingstuk zitten. Geen van de onderzochte jassen had een label met deze tekst.

De speelgoedrichtlijn (richtlijn 2009/48/EC) hanteert een norm van 30 mg/kg formaldehyde voor (onderdelen van) speelgoed gemaakt van textiel. Geen enkele bontkraag zat onder deze norm. De bontkraag van Canada Goose bevatte 240 mg/kg, de Airforcejas uit de winkel 180 mg/kg en die van Versano bevatte maar liefst 260 mg/kg formaldehyde.

Hormoonverstorend
Ethoxylaten worden opgenomen via de huid en komen via het bloed in het lichaam terecht. Ze zijn goed oplosbaar in vet en stapelen zich daar op als de blootstelling voortduurt. De ethoxylaten kunnen vervolgens twintig jaar blijven zitten, waardoor er sprake is van chronische effecten. Ethoxylaten zijn hormoon verstorend en bootsen het vrouwelijk hormoon oestrogeen na.

Oeko-Tex Standard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. Het richt zich op het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot de gezondheid van de consument. Oeko-Tex Standard 100 schrijft een norm voor van 100 mg/kg, enkel de Woolrichjas zit binnen deze norm, de overige jassen van Airforce, Versano, Nickelson en Canada Goose zaten hier boven.

De fabrikanten of importeurs van producten die meer dan 1000 mg/kg ethoxylaten bevatten moeten hun klanten en – op verzoek – consumenten inlichten de aanwezigheid van de stof en het veilig gebruik en verwijdering van het artikel. Dit is het geval met de jas van Airforce die op de markt is aangeschaft.

Jacob de Boer, Hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie aan de Vrije Universiteit, maakt zich zorgen over de gevolgen voor de gezondheid. “De gehalten aan ethoxylaten en formaldehyde zijn dermate hoog dat zorg omtrent effecten door blootstelling aan deze stoffen gerechtvaardigd is. De resultaten maken het noodzakelijk om goed te kijken naar de normstelling voor deze producten of het eventueel verbieden ervan.”

Koop geen bont
Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren, roept consumenten op geen bont te kopen. “De resultaten van dit onderzoek liegen er niet om. Ze laten weer eens zien dat het productieproces van bont ernstige gevaren voor de volksgezondheid met zich meebrengt, het gaat hier om kinderjassen! Er zijn diverse internationale onderzoeken gedaan, die keer op keer laten zien dat bont en bontkragen veel giftige stoffen bevatten. En dat er maar weinig verandert of verbetert. Ik hoop dat dit rapport leidt tot stappen van de regering”. Lees hier het rapport Giftig Bont.

Kamervragen
Naar aanleiding van ons rapport heeft D66 kamervragen aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ingediend. De Partij voor de Dieren en SP hebben samen daarop aanvullende kamervragen voor minister Schippers van Volksgezondheid ingediend. De antwoorden op deze vragen vind je hier.