Bont voor Dieren

25 september – Onlangs bereikte ons het treurige bericht dat ons bestuurslid John Soedirman op 18 september jongstleden op 73-jarige leeftijd is overleden. John was bestuurslid sinds medio 2019 en heeft tot op het laatst altijd grote betrokkenheid getoond.

We hebben hem leren kennen als een zeer empathische, betrokken, leergierige persoonlijkheid, die bovendien over ogenschijnlijk onuitputtelijke energie leek te beschikken om alles te doen waar hij zijn zinnen op had gezet. Zijn aanwezigheid zullen we erg missen.

We wensen de familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.