Bont voor Dieren

Het is een zwart jaar voor de miljoenen nertsen in Nederland. De nertsenfokkers hebben het met een rechtszaak voor elkaar gekregen dat het nertsenfokverbod voorlopig buiten werking is gesteld tot de uitspraak van het hoger beroep op 10 november 2015. Bont voor Dieren en de Dierenbescherming hebben de krachten gebundeld met de campagne “Samen Tegen Bont”. De campagne laat met een petitie zien dat Nederlanders geen bontfokkerijen willen én wil de nertsenfokkers overtuigen om te stoppen met procederen.  


Sinds januari 2013 was het nertsenfokverbod na jarenlange intensieve campagne door de Dierenbescherming en Bont voor Dieren van kracht. In het verbod is een financiële compensatie en een overgangstermijn van 12 jaar voor de nertsenhouders opgenomen. De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders is hiertegen in beroep gegaan. De rechter heeft geoordeeld dat deze compensatie niet voldoende is en het verbod nietig verklaard. De nertsenfokkers  mogen nu weer uitbreiden en nieuwe fokkerijen starten.

Bont voor Dieren directeur Nicole van Gemert: “Gelukkig heeft de rechter niet geoordeeld dat het verbieden van de bontindustrie niet mag. Dat biedt perspectief voor het hoger beroep dat we vol goede moed tegemoet zien, maar het blijft spannend voor de bijna zes miljoen nertsen die ieder jaar in Nederland worden gedood voor hun vacht.”.

Ruim 85% van de Nederlandse bevolking is tegen de bontindustrie vanwege het dierenleed en het feit dat bont een overbodig luxeproduct is. Het is moreel dan ook niet van deze tijd om de bontindustrie in stand te houden. Bont voor Dieren en de Dierenbescherming willen met de campagne Samen Tegen Bont duidelijk maken hoeveel weerstand er is tegen deze industrie en is een petitie gestart. Deze petitie zullen de twee dierenwelzijnsorganisaties aanbieden aan de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders die de 160 nertsenhouders in Nederland vertegenwoordigen. Tevens worden er diverse infographics geproduceerd om inzicht te geven in de geschiedenis van de bontindustrie, het nertsenfokverbod en de publieke opinie. De petitie en infographics zijn te vinden op www.samentegenbont.nl

Het buiten werking stellen van het Nederlandse verbod heeft nu al gevolgen voor de wetgeving in andere Europese landen. Die initiatieven staan op een laag pitje in afwachting van de Nederlandse situatie. Het winnen van het hoger beroep is dus niet enkel een einde van het lijden van miljoenen Nederlandse nertsen maar heeft ook grote gevolgen voor nertsen in andere Europese landen. Directeur van de Dierenbescherming Frank Dales: “Het bundelen van onze krachten en het activeren van onze achterban is dan ook een belangrijk signaal, niet enkel aan de nertsenfokkers, maar ook aan de rest van Europa ”.


infographic_bontindustrie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *