Bont voor Dieren

Op ons kantoor in Amsterdam werkt een team van zeven parttime medewerkers en vrijwilligers en onze directeur. Samen met het bestuur, vrijwilligers door het hele land en onze donateurs vormen wij Bont voor Dieren.

Natalie Wanga: directeur
Moranni te Winkel: office, marketing en communicatie
Femke Zandberg: beleid en campagnes
Danielle Knipscheer: marketing, communicatie en fondsenwerving
Vanessa Blakeslee: sales en marketing
Catherine Sitsen: relatiebeheer
Marjolijn Veenstra: campagnes
Elcke Copier Mijnbeek: social media
Noël van de Wiel: office

Bestuur

Het bestuur van Bont voor Dieren is onbezoldigd en heeft momenteel de volgende leden:

Voorzitter – Myrna van de Laar
Secretaris – Leonie Vestering
Penningmeester – Jasper Blom
Algemeen bestuurslid – Boris Janssen