Bont voor Dieren

Op ons kantoor in Amsterdam werkt een team van zeven parttime medewerkers en vrijwilligers en onze directeur. Samen met het bestuur, vrijwilligers door het hele land en onze donateurs vormen wij Bont voor Dieren.

Natalie Wanga: directeur
Danielle Knipscheer: marketing, communicatie en fondsenwerving
Femke Zandberg: beleid en campagnes
Moranni te Winkel:office, marketing en communicatie
Vanessa Blakeslee: sales en marketing
Catherine Sitsen: relatiebeheer

Bestuur

Het bestuur van Bont voor Dieren is onbezoldigd en heeft momenteel de volgende leden:

Voorzitter – Myrna van de Laar
Penningmeester – Jasper Blom
Algemeen bestuurslid – Boris Janssen