Bont voor Dieren

Op ons kantoor in Amsterdam werkt een team van zeven parttime medewerkers en vrijwilligers en onze directeur. Samen met het bestuur, vrijwilligers door het hele land en onze donateurs vormen wij Bont voor Dieren.

Karen Soeters: waarnemend directeur
Danielle Knipscheer: marketing, communicatie en fondsenwerving
Femke Zandberg: beleid en campagnes
Noël van de Wiel: office manager
Moranni te Winkel: campagneleider
Vanessa Blakeslee: sales en marketing
Catherine Sitsen: relatiebeheer
Nori: kantoorhond

Bestuur

Het bestuur van Bont voor Dieren is onbezoldigd en heeft momenteel de volgende leden:

Voorzitter – Myrna van de Laar
Penningmeester – John Soedirman
Secretaris – Boris Janssen
Algemeen bestuurslid – Wendy Nagel
Algemeen bestuurslid – Jasper Blom