Bont voor Dieren

Nederland is vrij van de nertsenfokkerij!

Een bitterzoete overwinning voor de nertsen. Volgend jaar moeten alle nertsenfokkerijen in Nederland stoppen! Na november mogen de fokkers geen dieren meer houden.

Einde bontindustrie in Finland

De Finse sociaaldemocraten nemen een historisch standpunt in tegen bont. In een stemming heeft de grootste politieke partij van Finland toegezegd om een eind te maken aan de industrie.

Sterke daling aantal nertsen in Nederland

Sinds vorig jaar is er een sterke daling zichtbaar van het aantal nertsen in Nederland. Wij blijven inzetten op nul nertsenfokkers en nul nertsen op een zo kort mogelijke termijn!

Zijn huid wordt duur verkocht

De komende weken moet duidelijk worden welke invloed het coronavirus heeft op de nertsenhouderij. Worden de fokkerijen preventief en definitief worden gesloten?

Landelijke terugstuuractie bont in speelgoed

Bont voor Dieren start vandaag een landelijke terugstuuractie voor speelgoed waar bont in is verwerkt. Onder andere marter en konijn is ontdekt in speelgoed.