Bont voor Dieren

Nu een uitbreidingsverbod op nertsenfokkerijen door de Hoge Raad onherroepelijk is verklaard, wil Bont voor Dieren dat de staatssecretaris eindelijk handhavend gaat optreden. Om niet te vertrouwen op de boekhouding van de nertsenfokkers, maar daadwerkelijk tellingen te doen en boetes op te leggen bij overtreding.


Vergunningen werden massaal afgegeven

Het uitbreidingsverbod van nertsenfokkerijen geldt al sinds 2013, maar omdat het nog niet definitief was weigerde de staatssecretaris eerder om het verbod ook daadwerkelijk uit te voeren. Daardoor bleven fokkers massaal vergunningen aanvragen en werden deze ook toegekend. Bont voor Dieren maakt zich zorgen over de mogelijk illegale uitbreidingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Het zou kunnen gaan om honderdduizenden nertsen die extra gefokt zijn en worden voor een overbodig product als een bontjas.

Aandringen op handhaving en actie
Samen met Animal Rights heeft Bont voor Dieren een brief gestuurd aan de commissie van Economische Zaken. Wij hebben gevraagd er bij de staatssecretaris op aan te dringen om:
-Het uitbreidingsverbod voortvarend te gaan handhaven en de resultaten daarvan dit voorjaar aan de Tweede Kamer toe te sturen;
-Bij deze controles op niet te vertrouwen op de boekhouding van de nertsenfokkers, maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zelf tellingen te laten doen; -Onaangekondigd inspecties uit te laten voeren;
-Dierenleed te beëindigen en de overtreders te bestraffen;
-Minimaal het economisch genoten voordeel van de illegale uitbreiding als boete op te leggen.

Schrijnende toestanden
Op recent undercovermateriaal gemaakt op nertsenfokkerijen is te zien hoe schrijnend de toestand is waarin de nertsen verkeren. De dieren kwijnen weg, liggen in vervuilde kooien, zijn gewond en worden aan hun lot overgelaten. Zal er eindelijk actie worden ondernomen?