Bont voor Dieren

Een inspectieteam van Eyes on Animals samen met TSB en AWF heeft ernstige overtredingen vastgelegd bij een een nertsentransport vanuit Nederland naar Polen. De kooien waarin de nertsen vervoerd werden, stonden schots en scheef en diverse nertsen waren ontsnapt. De nertsen vertoonden ernstig gestoord en angstig gedrag, zoals op film te zien is. De handhavende instantie in Nederland, de NVWA, controleert nertsentransporten niet tot nauwelijks. In tegenstelling tot bijvoorbeeld varkens- en kippentransporten, hoeven nertsentransporten niet te worden gecontroleerd voor vertrek. Ook is er geen aanmeldplicht.

Madelaine Looije, Eyes on Animals:

“De manier waarop nertsen worden vervoerd overschrijdt alle grenzen van fatsoen. Nertsen worden in draadgazen kooitjes op elkaar gestapeld en een stukje papier tussen iedere kooi moet voorkomen dat dieren elkaar bevuilen met ontlasting en urine. We controleren jaarlijks tientallen veetransporten en zien regelmatig misstanden. Maar zo’n zooitje als bij dit transport zien we zelden. Transporteurs als deze komen er echter mee weg want er is geen enkele controle.”

De ellendige situatie van nertsen op dit transport is door een team van Eyes on Animals vastgelegd. De organisaties wisten videobeelden te maken en hebben een officiële melding gedaan bij de Poolse, Nederlandse en Duitse autoriteiten.

De betreffende nertsentransporteur, onderdeel van nertsenfokkerij Van Ansem, is geen onbekende bij Bont voor Dieren. Eerder werden gruwelijke beelden gepubliceerd van nertsen met pijnlijke ontstekingen en andere verwondingen op een fokkerij van Van Ansem in Letland. Naast nertsenfarms in Nederland, Letland en Polen heeft Van Ansem ook nertsenfarms in de VS en België. Ondanks vele verzoeken van Bont voor Dieren worden ook deze fokkerijen amper gecontroleerd.

Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren:

In Nederland worden jaarlijks 6 miljoen nertsen onder afschuwelijke omstandigheden gehouden en gedood voor hun vacht. Dat ook het transport een zooitje is, verbaast ons niets. De nertsenhouderij is een schimmige sector die zich grotendeels aan controles weet te onttrekken.”

Hoewel de nertsenhouderij in Nederland vanaf 2024 verboden is, blijft het transport van levende nertsen in Europa schrijnend actueel. De handel in pelsdieren en bont gaat onverminderd door en kapitaalkrachtige nertsenhouders in Nederland breiden uit naar andere landen. Nertsen zijn wilde dieren die niet geschikt zijn om in kleine kooien te houden. De beelden bevestigen dit. Bont voor Dieren eist dat nertsentransporten vanuit Nederland, net als andere lange afstandstransporten, voor vertrek gecontroleerd worden door de NVWA – zodat voorkomen wordt dat ondeugdelijke trucks de weg op gaan en de nertsen onnodig lijden.

Eyes on Animals/ TSB|AWF hebben de volgende overtredingen/misstanden geconstateerd van de VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD:

  • Veel nertsen werden gedurende het transport gedwongen zich staande te houden in scheve kooien op draadgazen vloeren – wat onnodig lijden veroorzaakt. Artikel 3c en Bijlage I, Hoofdstuk II, punt 1.1a
  • Er was geen toegang tot alle nertsen voor inspectie of om zorg te verlenen in geval van nood. Artikel 3f en Bijlage I, Hoofdstuk II, punt 1.1.f
  • Door de slechte constructie waren nertsen uit de kooien ontsnapt. Deze liepen los tussen en bovenop de kooien. Bijlage I, Hoofdstuk II, punt 1.1.d
  • De chauffeur had geen schriftelijke instructies bij zich m.b.t. het voederen en drenken van de nertsen. Bijlage I, Hoofdstuk II, 1.3.b; Bijlage I, hoofdstuk V, art. 2.3
  • De kooien waarin de nertsen vervoerd werden, waren op elkaar gestapeld met een paar houten latjes ertussen en stonden niet vast. De constructie stond grotendeels scheef. Bijlage I, Hoofdstuk II, Artikel 5.2 en Bijlage I, Hoofdstuk III, punt 1.7.b
  • Het weglekken van urine en uitwerpselen werd niet tot een minimum beperkt. Bijlage I, Hoofdstuk II, 1.1.h
  • Misstand: De nertsen vertoonden ernstig stress gerelateerd gedrag, zoals het repetitief bijten aan de voerbakken, likken aan de kooien en continu heen en weer lopen.

Help ons juridische procedures aan te spannen tegen de nertsenfokkers! Doneer hier!