Bont voor Dieren

Momenteel heeft Polen een grote bontindustrie. Naast veel vossen worden er jaarlijks 8,5 miljoen nertsen gefokt en gedood voor hun vacht. Hiermee is Polen na Denemarken de grootste producent van nertsenbont van Europa. Meerdere Nederlandse nertsenfokkers zijn de afgelopen jaren naar Polen verhuisd om daar een nertsenfokkerij te openen. De Polen zitten hier niet op te wachten, maar liefst 66 procent van de bevolking is tegen het houden en doden van dieren enkel voor hun vacht. Er is dan ook veel protest tegen bontfokkerijen. Naast het dierenleed zorgen de farms voor veel overlast. Omwonenden hebben te maken met stank en hele dorpen worden geteisterd door vliegenplagen die afkomstig zijn van de bontfokkerijen.

Het Poolse parlement is op dit moment bezig met het aanpassen van haar dierenbeschermingswet. Een van de dingen die misschien aan de wet wordt toegevoegd is een bontfokverbod. Voor deze wijziging is een amendement ingediend. Om deze in behandeling te kunnen nemen zijn er minstens vijftien parlementariërs nodig die het amendement ondertekenen. Vijftien leden van de grootste partij van Polen, Prawo i Sprawiedliwosc (Recht en Rechtvaardigheid), hebben hun handtekening onder het amendement gezet. Een van deze parlementariërs is de oprichter van deze partij en voormalig Minister-President Jaroslaw Kaczynski. Kaczynski is een zeer invloedrijk politicus, zijn bijnaam is niet voor niets de ‘koning van Polen’. Of er een meerderheid is voor het amendement is nog afwachten, maar het ziet er hoopvol uit!

In deze video is te zien hoe Kaczynski zich uitspreek voor een Pools bontfokverbod:

Deze week heeft de Fur Free Alliance, waar Bont voor Dieren lid van is, samen met Eurogroup for Animals een tentoonstelling en een rondetafel-discussie georganiseerd in het Europees Parlement over het afschaffen van de bontindustrie in Europa. Hier is veel Poolse pers op af gekomen, wat gezorgd heeft voor een nieuwe impuls aan het debat in Polen.

Een bontfokverbod is niet het enige dat waarschijnlijk aan de wet toegevoegd zal gaan worden. Ook een verbod van het gebruik van dieren in circussen, rituele slacht en het houden van honden aan een ketting zullen waarschijnlijk in gevoerd gaan worden.