Bont voor Dieren

De laatste weken zijn er weer allerlei ontwikkelingen in Europese landen omtrent het verbannen van de bontfokkerijen. Bont voor Dieren werkt samen met andere dierenbeschermingsorganisaties aan fokverboden voor bont. Er wordt zoveel mogelijk druk uitgeoefend op overheden en campagne gevoerd. We hebben wat ontwikkelingen op een rijtje gezet:

Bosnië en Herzegovina – brieven en petitie
Het ‘House of Representatives’ (Eerste Kamer) van Bosnië en Herzegovina accepteerde vorige week via een spoedprocedure het voorstel van een parlementariër om het nationale bontfokverbod uit te stellen tot 2028. Het bontfokverbod werd al in 2009 aangenomen en het verbod zou definitief in werking gaan per 2018, maar nu lijkt het verbod uitgesteld te worden. Terwijl de bontfokkers dus al 8 jaar hebben gehad als overgangsperiode en enkele tientallen fokkers hun bedrijf al hadden stilgelegd, volgens lokale berichten. Het uitstellen van een verbod om tegemoet te komen aan de laatste bontfokkers, terwijl uitgerekend zij zich niet bij de wet hebben neergelegd, geeft een tegenstrijdig signaal aan de bontindustrie. Het ondermijnt bovendien alle bestaande wetten en regelgeving als een wet 9 jaar na dato weer ingetrokken wordt.

Bont voor Dieren heeft brieven gestuurd naar alle parlementariërs van het Bosnische ‘House of Peoples’ (Tweede Kamer) om erop aan te dringen het verbod toch in te laten gaan per 2018 zoals oorspronkelijk afgesproken. Tevens zal er een petitie worden aangeboden door onze partnerorganisatie Animal Friends Croatia.

Tsjechië – tweede lezing fokverbod
Goed nieuws vanuit Tsjechië waar deze week het bontfokverbod ook bij tweede lezing erdoor is gekomen! Eind vorig jaar organiseerden onze Tsjechische vrienden een symposium in het Parlement. Vijftig parlementsleden en zelfs de Minister President waren toen voor een verbod en om de twijfelaars over de streep te trekken werd ook onze hulp ingeroepen om te vertellen over onze ervaringen met het Nederlandse verbod. De derde en definitieve lezing moet nog plaatsvinden in het parlement en staat momenteel gepland voor de sessie van 15 mei. Fingers crossed dat het verbod er definitief door komt!

word donateur van bont voor dierenDuitsland – compromis voorstel
De Bondsraad heeft in 2015 gestemd voor een bontfokverbod, maar deze week bleek dat de Bondsdag een compromis wil aannemen welke niet langer een totaal verbod inhoudt. De compromistekst stelt voor dat er nog altijd toestemming gegeven kan worden aan bontfokkerijen die nieuwe regels implementeren (zoals het geven van de mogelijkheid aan nertsen om te zwemmen) en bestaande bontfokkers mogen nog 5 jaar blijven voortbestaan zonder verdere aanpassingen. De bedrijven zullen met de nodige aanpassingen minder winstgevend zijn, maar het risico is dat ze de investeringen nog altijd gaan doen om te blijven voortbestaan.
De landbouw commissie gaat zich over de tekst buigen op 17 mei, de Bondsdag zal de tweede lezing doen op 18 mei en de Bondsraad kan dan voor of tegen stemmen eind juni. Voor die tijd worden er brieven gestuurd naar alle parlementariërs om de druk op te voeren en ervoor te zorgen dat Duitsland ook toegevoegd kan worden aan de lijst met landen met fokverboden.

Wordt (internationaal!) vervolgd, voor de dieren en tegen bont!