Bont voor Dieren

fb_template_internationalIn Japan is definitief een einde gekomen aan de bontindustrie nu de laatste bontfokkerij in Niigata haar deuren heeft gesloten. In recente jaren werd er meerdere malen melding gemaakt door onze FFA partner in Japan (Animal Rights Center Japan) tegen de Otsuka nerstenfokker. Hij fokte nertsen zonder vergunning en overtrad de Invasieve Soorten Wet. Met het dichtgaan van deze bontfokkerij, sluit Japan –waar ongeveer 1.670.000 dieren werden gedood voor hun vacht in 2015 – zich aan bij het groeiende lijstje van landen die de bontindustrie achter zich laten.

Sinds de Invasieve Soorten Wet van 2006 is het illegaal om nieuwe nertsenfokkerijen te bouwen in Japan. De schade aan biodiversiteit, veroorzaakt door ontsnapte nertsen uit bontfokkerijen, is een groot probleem geworden de afgelopen jaren. Daarom beperkt de Invasieve Soorten Wet het fokken van de invasieve soorten zoals nerts, wasbeer en beverrat uitsluitend tot wetenschappelijke en educatieve doeleinden.

Volgens de Wet mogen bontfokkerijen die voor 2006 zijn gebouwd blijven voortbestaan, mits zij zich strikt houden aan de vergunningen. De sluiting van de Otsuka nertsenfokkerij betekent nu een einde aan de Japanse nertsenbontindustrie, omdat deze fokkerij de laatste nog functionerende fokkerij was in Japan.

De laatste jaren ontving de bontfokkerij in Niigata verschillende waarschuwingen van het Ministerie van Milieu voor het overtreden van zowel de Invasieve Soorten Wet als de Dierenwelzijn- en Managementwet. In 2015 heeft Animal Rights Center Japan nog aangekaart dat er sprake was van een alarmerend gebrek aan dierenwelzijn en dat er meerdere gevallen waren van ontsnapte nertsen. Een nieuwe waarschuwing heeft de bontfokker doen besluiten om de fokkerij te sluiten. Volgens de fokker was zijn bedrijf economisch niet langer rendabel als gevolg van een daling in vraag naar bont en de hoge kosten om te voldoen aan de voorwaarden van de vergunningen. De populariteit van bont is flink gedaald in Japan dankzij een groeiende interesse en vraag naar ethisch geproduceerde producten. Sinds de piek in 2006 zijn de importcijfers spectaculair gedaald met 80% in Japan.

Het einde van de Japanse bontproductie is een geweldige overwinning voor dieren en in lijn met internationale ontwikkelingen. Vanwege ethische, milieu- en welzijnsbezwaren keren een groeiend aantal landen de bontindustrie de rug toe. Sinds 2000 hebben acht Europese landen besloten om de bontproductie te verbieden en momenteel zijn er in nog drie andere landen parlementaire debatten gaande om de bontproductie te stoppen.